Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg

Vi är en regional del av NSPH som arbetar för ökat brukarinflytandet och ökad kunskap om psykisk ohälsa.

Läs mer
16 föreningar i samverkan

Genom nätverksarbete får vi större tyngd i kontakten med samhället och vården i stort.

Läs mer
SIP-hur funkar det?

Om du har stöd av både socialtjänst och hälso- och sjukvård så har du rätt att få en SIP, Samordnad individuell plan. Den ska hjälpa dig att få rätt stöd i rätt ordning.

Läs mer

NSPHiG:s Projekt & Uppdrag:

Dessa är de huvudområden vi arbetar inom för att öka brukarinflytandet i Göteborg och Västra Götaland. Vi fokuserar bland annat på arbete kring egenmakt inom psykiatrin och socialpsykiatrin.

Brukarrevision

En brukarrevision är en granskning av en verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Brukarrevisionen utförs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Föreningsutveckling

En viktig del i arbetet med att öka inflytandet för brukare i regionen är att stödja föreningsarbetet. NSPHiG arbetar med att  inspirera brukare till olika sätt att mötas och engagera sig på.

Peer support

Peer Support är en ny yrkesroll inom hälso- och sjukvård samt socialpsykiatri. Den innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma inom vård och omsorg.

Brukarinflytande i Västra Götaland

Vi arbetar med att öka brukarinflytandet i Västra Götaland genom att bland annat finnas representerade i brukarråd, arbetsgrupper, hålla utbildningar för personal och brukare och sprida information.

Hjärnkoll

Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa. Trots det kan det vara svårt att prata om. Hjärnkoll arbetar för att öka öppenheten och kunskapen kring våra psykiska olikheter.

Utbildningar och studiecirklar

NSPHiG erbjuder en mängd utbildningar, föreläsningar och studiecirklar som riktar sig till verksamheter, personal, föreningar, brukare och patienter.

Västkom

Vi stöttar kommuner och vårdsamverkansarenor i Västra Götaland med att utveckla brukarinflytande.

Koordinator brukarinflytande

En satsning på att utveckla systematisk brukarinflytande i regionen. NSPHiG, VGR och de 49 kommunerna via kommunalförbunden och Västkom står bakom uppdraget.

Senaste inläggen från Aktuellt

"Att komma till sin rätt" presenterade slutrapport

11 februari, 2019
Det treåriga Arvsfondsprojektet ” Att komma till sin rätt” har kommit till sitt slut och projektmedarbetarna presenterade den 7 februari sin slutrapport. - Vi märker ett stort intresse för den här metoden och våra aktiviteter, säger Agneta Persson som arbetar med projektet. Ungefär ett ...
Läs mer

SIP- För dig som behöver få dina kontakter med socialtjänst och sjukvård samordnade

04 januari, 2019
SIP, Samordnad Individuell Plan, är till för att underlätta för dig som får insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Målet är att synliggöra ditt behov av stöd utifrån ditt perspektiv och att samordna stödet mellan de olika insatsgivarna och tydliggöra respektives an ...
Läs mer

Ny satsning på brukarinflytande

30 november, 2018
– Det handlar om att brukare ska ha ett reellt inflytande i vården och genom det ökar kvalitén i psykiatrin, så beskriver Sara Svensson och Lars Alfredsson syftet med sitt nya uppdrag att stärka systematiskt brukarinflytande regionalt, delregionalt och lokalt i Västra Götaland.   U ...
Läs mer