Vilka är NSPHiG?

Vi är en regional del av NSPH som arbetar för ökat brukarinflytandet och ökad kunskap om psykisk ohälsa.

Läs mer
16 föreningar i samverkan

Genom nätverksarbete får vi större tyngd i kontakten med samhället och vården i stort.

Läs mer
Våra projekt och uppdrag

Vi arbetar löpande med olika projekt som på olika sätt ska bidra till ökat brukarinflytande.

Läs mer

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg (NSPHiG) är ett nätverk bestående av patient-, brukar- och anhörigföreningar inom det psykiatriska området. Vi har idag 17 medlemsföreningar.

Genom olika projekt och uppdrag arbetar vi med att utveckla patient-, brukar- och anhöriginflytandet på alla nivåer i samhället. All personal på NSPHiG:s kansli och i projekten har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller som anhörig. Erfarenheten ser vi som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen.

Senaste inläggen från Aktuellt

30 mars, 2020
Coronaviruset har påverkat många delar av samhället, såväl i privata som i offentliga sammanhang. Det är en märklig period vi lever i nu, och därför vill vi på NSPHiG kort nämna några ord om det. På NSPHiG:s kansli arbetar i dagsläget 13 personer. Några av oss jobbar kvar på kanslie ...
Läs mer

Internationellt besök!

20 mars, 2020
Förra veckan gästades NSPHiG av inte mindre än två internationella besök - dels från FN och dels från Australiens ambassad. Först ut var FN:s särskilda rapportör för psykisk hälsa, Dainius Pūras, i sällskap med Jerker Hansson från Svensk Förening för Filosofi och Psykiatri. Vi prat ...
Läs mer

Hjälp till att skapa ett föräldraskapsstöd

10 mars, 2020
Stiftelsen Bräcke Diakoni har tillsammans med NSPHiG och Stiftelsen Gyllenkroken fått pengar till ett nytt projekt. Projektet, som heter TrUSt, är ett treårigt Arvsfondsprojekt med syfte att skapa ett föräldraskapsstöd till föräldrar med psykisk funktionsnedsättning. Mer information o ...
Läs mer