Vilka är NSPHiG?

Vi är en regional del av NSPH som arbetar för ökat brukarinflytandet och ökad kunskap om psykisk ohälsa.

Läs mer
16 föreningar i samverkan

Genom nätverksarbete får vi större tyngd i kontakten med samhället och vården i stort.

Läs mer
Våra projekt och uppdrag

Vi arbetar löpande med olika projekt som på olika sätt ska bidra till ökat brukarinflytande.

Läs mer

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg (NSPHiG) är ett nätverk bestående av patient-, brukar- och anhörigföreningar inom det psykiatriska området. Vi har idag 16 medlemsföreningar.

Genom olika projekt och uppdrag arbetar vi med att utveckla patient-, brukar- och anhöriginflytandet på alla nivåer i samhället. All personal på NSPHiG:s kansli och i projekten har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller som anhörig. Erfarenheten ser vi som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen.

Senaste inläggen från Aktuellt

Föreningar i fokus: Mind Göteborg

24 januari, 2020
NSPHiG består av och samverkar med 16 föreningar inom det psykiatriska området. Varje förening driver också var för sig frågor och aktiviteter som rör deras medlemmar. För att uppmärksamma detta presenterar vi en förening i taget, där de får möjligheten att berätta om sin verksamhet. ...
Läs mer

Nu finns rapporter av brukarrevisioner från hösten 2019 på hemsidan

20 januari, 2020
Under den senare delen av 2019 gjordes fem brukarrevisioner på verksamheter i Göteborgs Stad. Nu finns slutrapporterna på vår hemsida. Följande brukarrevisioner i Göteborgs Stad slutfördes under hösten/vintern 2019: Västra Hisingens boendestöd Lundby boendestöd Gyllenkrokens a ...
Läs mer

Inbjudan till dialogmöte om BUP Fyrbodal

17 januari, 2020
Dialogmöte BUP som PDF ...
Läs mer