Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg

Vi är en regional del av NSPH som arbetar för ökat brukarinflytandet och ökad kunskap om psykisk ohälsa.

Läs mer
16 föreningar i samverkan

Genom nätverksarbete får vi större tyngd i kontakten med samhället och vården i stort.

Läs mer
SIP-hur funkar det?

Om du har stöd av både socialtjänst och hälso- och sjukvård så har du rätt att få en SIP, Samordnad individuell plan. Den ska hjälpa dig att få rätt stöd i rätt ordning.

Läs mer

NSPHiG:s Projekt & Uppdrag:

Dessa är de huvudområden vi arbetar inom för att öka brukarinflytandet i Göteborg och Västra Götaland. Vi fokuserar bland annat på arbete kring egenmakt inom psykiatrin och socialpsykiatrin.

Brukarrevision

En brukarrevision är en granskning av en verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Brukarrevisionen utförs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Föreningsutveckling

En viktig del i arbetet med att öka inflytandet för brukare i regionen är att stödja föreningsarbetet. NSPHiG arbetar med att  inspirera brukare till olika sätt att mötas och engagera sig på.

Peer support

Peer Support är en ny yrkesroll inom hälso- och sjukvård samt socialpsykiatri. Den innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma inom vård och omsorg.

Brukarinflytande i Västra Götaland

Vi arbetar med att öka brukarinflytandet i Västra Götaland genom att bland annat finnas representerade i brukarråd, arbetsgrupper, hålla utbildningar för personal och brukare och sprida information.

Hjärnkoll

Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa. Trots det kan det vara svårt att prata om. Hjärnkoll arbetar för att öka öppenheten och kunskapen kring våra psykiska olikheter.

Utbildningar och studiecirklar

NSPHiG erbjuder en mängd utbildningar, föreläsningar och studiecirklar som riktar sig till verksamheter, personal, föreningar, brukare och patienter.

Västkom

Vi stöttar kommuner och vårdsamverkansarenor i Västra Götaland med att utveckla brukarinflytande.

Koordinator brukarinflytande

En satsning på att utveckla systematisk brukarinflytande i regionen. NSPHiG, VGR och de 49 kommunerna via kommunalförbunden och Västkom står bakom uppdraget.

Senaste inläggen från Aktuellt

Internetbaserad KBT med Peer Supportrar

22 mars, 2019
Vilken effekt har kamratstödd, internetbaserad KBT för patienter med ångestdiagnoser? Det ska nu undersökas i ett projekt där två av NSPHiG:s Peer Supportrar arbetar för Ebba-enheten, en central enhet för internetbaserad KBT i Södra Älvsborg. Peer Supportrar är certifierade stödpersoner ...
Läs mer

Workshop om delat beslutsfattande

08 mars, 2019
Delat beslutsfattande- hur funkar det? Det här är en workshop för dig som vill lära dig mer om hur du kan bli mer delaktig i beslut som rör din eller din närståendes vård och omsorg. Enligt lagstiftning och riktlinjer ska vård och omsorg genomsyras av brukardelaktighet. Delat Beslutsfat ...
Läs mer

Seminarium om samarbete mellan anhöriga, patienter och psykiatrin

07 mars, 2019
-Anhöriga måste ses som en viktig resurs i vården. De har viktig kunskap om personen som är sjuk, säger Malin Emanuelsdotter, NSPHiG som igår deltog på seminariet Trialog- att rusta för ett gott samarbete inom psykiatrin, tillsammans med Lennart Lundin, psykolog och Lena Hultén från Anh ...
Läs mer