Boka en Hjärnkollsambassadör

29 januari, 2020

Planerar din arbetsplats inför en personaldag eller konferens i vår? Varför inte boka in en Hjärnkollsambassadör för att öka kunskapen om psykisk (o)hälsa?

Psykisk ohälsa finns i alla delar av samhället – i familj och relationer, i skolan, bland kollegor på arbetsplatsen och i mötet med kunder eller klienter. Därför är det viktigt att vi lär oss se, förstå och vågar prata om psykiska problem.

Att arbeta förebyggande med psykisk (o)hälsa är viktigt hur arbetsklimatet än ser ut. Med en Hjärnkollsföreläsning kan ni få kunskap, tips och råd till utvecklingsmöjligheter, däribland att våga ställa frågor om psykisk ohälsa.

Våra Hjärnkollsambassadörer håller i föreläsningar om sina egna erfarenheter inom psykisk ohälsa, till exempel ångest, depression, ätstörningar, utmattningssyndrom och posttraumatisk stress i samband med flykt. Därtill finns det föreläsningar som fokuserar på bemötande, SIP, behandlingar och arbetslivskoncept. Samtliga ambassadörer och vad de föreläser om hittar du här.

Arbetslivskonceptet är en utbildning med studiematerial som är specialanpassad för arbetsplatser. Den ger personal och chefer råd och verktyg för att skapa ett öppnare samtalsklimat om psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Utbildningen hjälper på olika sätt chefer och medarbetare att förebygga och hantera psykisk ohälsa. Läs mer om Hjärnkolls arbetslivskoncept här.

Psykisk ohälsa har många ansikten och kan drabba vem som helst, var som helst och när som helst – att arbeta förebyggande med psykisk ohälsa lönar sig i längden!

Om du har någon fråga gällande en Hjärnkollsföreläsning eller -utbildning kan du kontakta projektets samordnare.

Föreningar i fokus: IFS Göteborg

20 februari, 2020
NSPHiG består av och samverkar med 17 föreningar inom det psykiatriska området. Varje förening driver också var för sig frågor och aktiviteter som rör deras medlemmar. För att uppmärksamma detta presenterar vi en förening i taget, där de får möjligheten att berätta om sin verksamhet. ...
Läs mer

Suicide Zero - Ny förening hos NSPHiG

04 februari, 2020
Vi välkomnar en ny förening till NSPHiG! Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden. Varje år tar ungefär 1 500 människor i Sverige sitt liv. Det innebär cirka fyra liv varje dag. Självmorden är ett samhällsproblem som kräver stora insatser, men är möjligt att förebygga ...
Läs mer

Stärk dig själv och andra med våra studiecirklar

04 februari, 2020
Vill du stärka dina medarbetare eller föreningsmedlemmar? Vill ni samtidigt lära er mer om psykisk ohälsa, rättigheter inom vården och i samhället eller diskriminering och normer? Då kan vi rekommendera en av våra fyra studiecirklar som ett steg i personers väg till att må bättre! Under ...
Läs mer