Boka en Hjärnkollsambassadör

29 januari, 2020

Planerar din arbetsplats inför en personaldag eller konferens i vår? Varför inte boka in en Hjärnkollsambassadör för att öka kunskapen om psykisk (o)hälsa?

Psykisk ohälsa finns i alla delar av samhället – i familj och relationer, i skolan, bland kollegor på arbetsplatsen och i mötet med kunder eller klienter. Därför är det viktigt att vi lär oss se, förstå och vågar prata om psykiska problem.

Att arbeta förebyggande med psykisk (o)hälsa är viktigt hur arbetsklimatet än ser ut. Med en Hjärnkollsföreläsning kan ni få kunskap, tips och råd till utvecklingsmöjligheter, däribland att våga ställa frågor om psykisk ohälsa.

Våra Hjärnkollsambassadörer håller i föreläsningar om sina egna erfarenheter inom psykisk ohälsa, till exempel ångest, depression, ätstörningar, utmattningssyndrom och posttraumatisk stress i samband med flykt. Därtill finns det föreläsningar som fokuserar på bemötande, SIP, behandlingar och arbetslivskoncept. Samtliga ambassadörer och vad de föreläser om hittar du här.

Arbetslivskonceptet är en utbildning med studiematerial som är specialanpassad för arbetsplatser. Den ger personal och chefer råd och verktyg för att skapa ett öppnare samtalsklimat om psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Utbildningen hjälper på olika sätt chefer och medarbetare att förebygga och hantera psykisk ohälsa. Läs mer om Hjärnkolls arbetslivskoncept här.

Psykisk ohälsa har många ansikten och kan drabba vem som helst, var som helst och när som helst – att arbeta förebyggande med psykisk ohälsa lönar sig i längden!

Om du har någon fråga gällande en Hjärnkollsföreläsning eller -utbildning kan du kontakta projektets samordnare.

Glad sommar!

03 juli, 2020
Juli månad innebär ledighet för många av oss. Från vecka 27 till och med vecka 33 går vi på semester och kansliet är därför stängt under den perioden. ...
Läs mer

Intervju med medarbetare

30 juni, 2020
På NSPHiG arbetar vi med många olika saker som på ett eller annat sätt syftar till att öka brukarinflytande och öppenheten kring psykisk ohälsa. I denna inläggsserie får du bekanta dig med projekten och personerna som arbetar med dem. Nu är det dags för Jenny Ahto, samordnare och intresse ...
Läs mer

NSPHiG medverkar i artikel

22 juni, 2020
Två medarbetare på NSPHiG, Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist, har tillsammans med Emma Broberg och Anna Jacobson på Avdelning Social hållbarhet Västra Götalandsregionen skrivit en artikel om mänskliga rättigheter inom psykiatrin. Artikeln heter A Human Rights-Based Approach to Psychiat ...
Läs mer