Intervju med medarbetare

30 juni, 2020

På NSPHiG arbetar vi med många olika saker som på ett eller annat sätt syftar till att öka brukarinflytande och öppenheten kring psykisk ohälsa. I denna inläggsserie får du bekanta dig med projekten och personerna som arbetar med dem. Nu är det dags för Jenny Ahto, samordnare och intressepolitik nätverksrepresentant på NSPHiG.

Hej Jenny!

Du arbetar som samordnare och intressepolitisk nätverksrepresentant. Kan du börja med att berätta lite mer om uppdraget?

I mitt uppdrag deltar jag i flera arbets-, referens-, lednings- och styrgrupper i olika samverkansplattformar. Mitt huvudsyfte är att få in brukarperspektivet i frågorna, där man ibland kan få professionen att se saker ur en helt annan synvinkel.

 

Vi vill såklart veta mer om dig också. Hur länge har du arbetat på NSPHiG och med det här uppdraget? Vad har du mer arbetat med i organisationen?

Jag har arbetat på NSPHiG sedan 2014. Jag började arbeta här med uppdrag inom Hjärnkoll. Ganska kort därpå blev jag involverad i ett brukarcoachprojekt efter att fått gå en utbildning till arbetsspecialist på Lunds universitet. Jag har även jobbat som samordnare för brukarrevisioner. Allt som allt är det en otroligt levande och intressant arbetsplats.

 

Vad är på gång inom uppdraget just nu? Vad fokuserar du på i arbetet för tillfället?

Jag håller just nu på att avsluta en revision om Samverkan i staden, ett projekt som Finsam och VGR äger. Det är en jätteintressant och viktig revision som speglar det otroligt viktiga arbetet vi på NSPHiG gör tillsammans med många andra aktörer. Imorgon ska sammanställningen påbörjas av den revisionen.

 

Alla som är involverade i NSPHiG:s projekt har egen erfarenhet av psykisk ohälsa – för egen del eller som anhörig. Vilka fördelar ser du med det?

Ja, sant och viktigt. Jag ser det som en otrolig styrka att besitta den egna erfarenheten när man jobbar med dessa väldigt viktiga frågor – för allt handlar ju om människors liv och öden.

 

Covid-19 har fått många organisationer att behöva tänka om och tänka nytt gällande sina arbetssätt. Har det påverkat sättet du arbetar på och i så fall hur?

Ja, det har verkligen varit en annorlunda vår och nu snart även sommar för oss alla. För mig har det betytt att jag har jobbat hemifrån sedan 9 mars. Det har ju hänt att jag har gjort det även innan covid-19, men inte alls i den här utsträckningen. Sedan har alla möten förlagts till Skype-möten, mer mejlande och även en del telefonmöten. Men jag upplever också att det har funnits mer tid att kunna grotta ner sig lite extra i vissa saker.

 

Sist, men inte minst, vad är det absolut bästa med att jobba som samordnare och intressepolitisk nätverksrepresentant inom brukarinflytande?

Det är helt klart det bästa arbetet man kan ha, inte minst eftersom jag har en egen erfarenhet av allt från långtidssjukskrivning och som följd av det dålig ekonomi (jag har även haft boendestöd) till att inte ha blivit betrodd att få ta del av arbetsmarknaden igen. Vikten av att få rätt hjälp vid rätt tidpunkt när man går igenom en livskris är otroligt viktigt.

Att få vara en del av att slåss för människans rättigheter på olika plan känns viktigt. Bara att veta att jag hjälpt någon just idag är otroligt viktigt för mig. Varje liten sak får ringar på vattnet.

 

Jenny Ahto

Glad sommar!

03 juli, 2020
Juli månad innebär ledighet för många av oss. Från vecka 27 till och med vecka 33 går vi på semester och kansliet är därför stängt under den perioden. ...
Läs mer

NSPHiG medverkar i artikel

22 juni, 2020
Två medarbetare på NSPHiG, Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist, har tillsammans med Emma Broberg och Anna Jacobson på Avdelning Social hållbarhet Västra Götalandsregionen skrivit en artikel om mänskliga rättigheter inom psykiatrin. Artikeln heter A Human Rights-Based Approach to Psychiat ...
Läs mer

Intervju med medarbetare

15 juni, 2020
På NSPHiG arbetar vi med många olika saker som på ett eller annat sätt syftar till att öka brukarinflytande och öppenheten kring psykisk ohälsa. I denna inläggsserie får du bekanta dig med projekten och personerna som arbetar med dem. Nu är det dags för Sara Svensson och Eva Nilsson, två ...
Läs mer