Senaste inläggen från Aktuellt

Välfärd för alla?

05 juni, 2012
Jag blev inbjuden av Tomas Tobé som är ordförande i arbetsmarknadsutskottet till ett seminarium som Moderaterna arrangerade under titeln ”Den företagsamma vägen ur fattigdom”. Störst fokus låg på den bok som nationalekonomen Li Jansson skrivit om ”Välståndssamhälle för alla”. I ...
Läs mer

Ross Green och Gillberg föreläser i Skövde

16 maj, 2012
CPS är ett samarbetsbaserat förhållningssätt till barn och ungdomar med problemskapande beteenden som utvecklats av Ross Greene under hans mer än 25 år långa erfarenhet av bedömning, behandling och forskning när det gäller barn och ungdomar med problematiska beteenden i - skolan, hemmet, ...
Läs mer

Attityderna bättre i Västra Götaland

04 maj, 2012
Den nationella kampanjen Hjärnkolls mål är att öka allmänhetens kunskap om samt minska negativa attityder och diskriminerande beteenden till personer med psykiska sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar. Resultatet från den första undersökningen 2009 visar att negativa attityder til ...
Läs mer

"Psykvården kan vara skadlig"

04 maj, 2012
Den psykiatriska vården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan vara farlig för patienterna, det skriver Patientnämnden i Göteborg i ett brev till Regionstyrelsen, efter att i början av året fått in dubbelt så många anmälningar från missnöjda patienter som året innan. Ett återkom ...
Läs mer

När stressen blir en sjukdom

04 maj, 2012
Att man skulle behöva professionell hjälp av psykiatrin, det känns för många väldigt avlägset. Men faktum är att något så vanligt som att vara ensamstående förälder med ett stressigt arbete, kan vara allt som krävs. Christina Ahl var nyskild, hade småbarn och ett jobb som tjänst ...
Läs mer

Chefer underskattar psykisk ohälsa

24 april, 2012
Psykisk ohälsa är den främsta orsaken bakom långtidssjukskrivningarna och den näst vanligaste orsaken till de kortare sjukskrivningarna i Sverige. Ändå visar en ny studie från den nationella kampanjen Hjärnkoll att mer än varannan chef underskattar hur vanlig den psykiska ohälsan ...
Läs mer

Ambassadören Anders Bjursten intervjuad av GP

23 april, 2012
Anders har fått ordning på tillvaron Det är barn- och ungdomspsykiatrisk konferens i Göteborg. Läkemedelsbolagen delar ut broschyrer och gratispennor. Här står också göteborgaren Anders Bjursten och informerar om Attention och säljer hårdrockbandet ACDC-tröjor. Egentligen står d ...
Läs mer

Kampanjen Hjärnkoll ger positiv effekt på attityderna mot psykisk ohälsa i Västra Götaland

16 april, 2012
Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatsers (CEPI) analys av Hjärnkolls befolkningsundersökningar 2009 och 2010 visar att det skett en betydande förändring i allmänhetens attityd till psykisk ohälsa. Det gäller framför allt attityder som berör social distans. Var tredje person s ...
Läs mer

Västra Götaland blir pilotlän

02 mars, 2011
Regeringen gör en stor satsning på utbildningar i materialet Första hjälpen i psykisk hälsa och Västra Götaland är ett av de två pilotlänen. Utbildningarna i Västra Götaland är planerade att starta under våren 2011 och samordnas regionalt av Suicidprevention i Väst. Vi kommer at ...
Läs mer