Senaste inläggen från Aktuellt

SIP- För dig som behöver få dina kontakter med socialtjänst och sjukvård samordnade

04 januari, 2019
SIP, Samordnad Individuell Plan, är till för att underlätta för dig som får insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Målet är att synliggöra ditt behov av stöd utifrån ditt perspektiv och att samordna stödet mellan de olika insatsgivarna och tydliggöra respektives an ...
Läs mer

Ny satsning på brukarinflytande

30 november, 2018
– Det handlar om att brukare ska ha ett reellt inflytande i vården och genom det ökar kvalitén i psykiatrin, så beskriver Sara Svensson och Lars Alfredsson syftet med sitt nya uppdrag att stärka systematiskt brukarinflytande regionalt, delregionalt och lokalt i Västra Götaland.   U ...
Läs mer

Ny utbildning för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

16 november, 2018
NSPHiG har tagit fram en ny utbildning för anhöriga till personer med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariationer. Under fem tillfällen i höst har anhöriga i Härryda kommun fått ta del av föreläsningar och diskussioner om hur man kan hantera vardagen som anh ...
Läs mer

NSPHiG i samarbete med Chalmers kring framtidens lokaler i psykiatrin

05 november, 2018
Hur kan lokalerna och miljön i psykiatrin bidra till att patienterna får en så god vård som möjligt? NSPHiG har under året deltagit i ett samarbete med Chalmers kring att ta fram ett konceptprogram för framtidens lokaler för psykiatrisk specialistvård. - Det har varit ett väld ...
Läs mer

Nya Peer Supportrar utbildade i Örebro län

05 november, 2018
Örebros första Peer Supporter- utbildning är nu till ända. Sju glada och stolta nyblivna peer supportar ska nu efter en fem veckor lång utbildning snart ut och pröva på att arbeta som Peer supporter.Utbildningen har skett i Balans Örebros regi i samverkan med NSPHiG och NSPH-riks. SVT Öreb ...
Läs mer

Välkommen till framtidskonferens om peer support

01 november, 2018
NSPH presenterar en svensk modell för peer support som bygger på samverkan mellan huvudmän och brukarrörelse. Peer support bidrar till att förbättra kvaliteten i psykiatri och socialtjänst. Det stärker också demokratin och stödjer utsatta gruppers inflytande och delaktighet. När: Den 28 ...
Läs mer

"Jag lever mitt liv mellan stuprören"- ny rapport om SIP, Samordnad individuell plan.

31 oktober, 2018
Hur blir det för den enskilde med psykisk ohälsa eller närstående när man får en SIP, Samordnad individuell plan? Vad fungerar och vilka svårigheter finns? Det är några av de frågor som NSPHiG undersökt i en ny rapport om SIP, som är gjord på uppdrag av Västra Götalandsr ...
Läs mer

Intervjuare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa sökes

25 oktober, 2018
Vi söker personer som ska utföra intervjuer av brukare vid psykiatriska eller socialpsykiatriska verksamheter. Det kan vara gruppboenden, boendestöd, aktivitetshus, dagliga sysselsättningar ,psykiatriska öppenvårdsmottagningar eller avdelningar. Som intervjuare ska man ha egen er ...
Läs mer

Välkommen till workshop om mänskliga rättigheter och människorättsbaserat arbetssätt

03 oktober, 2018
Nu har du chansen att lära dig mer om mänskliga rättigheter och människorättsbaserat arbetssätt. Vi tar bland annat upp normer, diskriminering, härskartekniker och dilemman kopplade till psykisk ohälsa och mänskliga rättigheter. Vi vänder oss till personal inom psykiatrin ...
Läs mer