Senaste inläggen från Aktuellt

Ny utbildning för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

16 november, 2018
NSPHiG har tagit fram en ny utbildning för anhöriga till personer med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariationer. Under fem tillfällen i höst har anhöriga i Härryda kommun fått ta del av föreläsningar och diskussioner om hur man kan hantera vardagen som anh ...
Läs mer

NSPHiG i samarbete med Chalmers kring framtidens lokaler i psykiatrin

05 november, 2018
Hur kan lokalerna och miljön i psykiatrin bidra till att patienterna får en så god vård som möjligt? NSPHiG har under året deltagit i ett samarbete med Chalmers kring att ta fram ett konceptprogram för framtidens lokaler för psykiatrisk specialistvård. - Det har varit ett väld ...
Läs mer

Nya Peer Supportrar utbildade i Örebro län

05 november, 2018
Örebros första Peer Supporter- utbildning är nu till ända. Sju glada och stolta nyblivna peer supportar ska nu efter en fem veckor lång utbildning snart ut och pröva på att arbeta som Peer supporter.Utbildningen har skett i Balans Örebros regi i samverkan med NSPHiG och NSPH-riks. SVT Öreb ...
Läs mer

Välkommen till framtidskonferens om peer support

01 november, 2018
NSPH presenterar en svensk modell för peer support som bygger på samverkan mellan huvudmän och brukarrörelse. Peer support bidrar till att förbättra kvaliteten i psykiatri och socialtjänst. Det stärker också demokratin och stödjer utsatta gruppers inflytande och delaktighet. När: Den 28 ...
Läs mer

"Jag lever mitt liv mellan stuprören"- ny rapport om SIP, Samordnad individuell plan.

31 oktober, 2018
Hur blir det för den enskilde med psykisk ohälsa eller närstående när man får en SIP, Samordnad individuell plan? Vad fungerar och vilka svårigheter finns? Det är några av de frågor som NSPHiG undersökt i en ny rapport om SIP, som är gjord på uppdrag av Västra Götalandsr ...
Läs mer

Intervjuare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa sökes

25 oktober, 2018
Vi söker personer som ska utföra intervjuer av brukare vid psykiatriska eller socialpsykiatriska verksamheter. Det kan vara gruppboenden, boendestöd, aktivitetshus, dagliga sysselsättningar ,psykiatriska öppenvårdsmottagningar eller avdelningar. Som intervjuare ska man ha egen er ...
Läs mer

Välkommen till workshop om mänskliga rättigheter och människorättsbaserat arbetssätt

03 oktober, 2018
Nu har du chansen att lära dig mer om mänskliga rättigheter och människorättsbaserat arbetssätt. Vi tar bland annat upp normer, diskriminering, härskartekniker och dilemman kopplade till psykisk ohälsa och mänskliga rättigheter. Vi vänder oss till personal inom psykiatrin ...
Läs mer

Resursgruppsarbete RACT i Karlstad.

13 mars, 2018
Flera perspektiv på Peer Support!I Karlstad anordnas 12-13 mars en tvådagars-konferens om resursgruppsarbete för personer med psykisk ohälsa. Fokus är en modell för samordnade insatser som kallas RACT. Enligt den SKA man ha med en peer supporter i patientens resursgrupps-team!Under en eftermid ...
Läs mer

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

11 mars, 2018
I Fredags deltog Elisabet Lundberg från NSPHiG på Närvårdssamverka,  Södra Älvsborgs dag om Handlingsplanen Psykisk Hälsa.Elisabet pratade om hur vi på NSPHiG jobbar i regionen med Peer support, brukarrevisioner, utbildningar, arbetsgrupper och vårdsamverkan.Jan Nilsson (bild ovanför) sa ...
Läs mer