”Att komma till sin rätt” presenterade slutrapport

11 februari, 2019

Det treåriga Arvsfondsprojektet ” Att komma till sin rätt” har kommit till sitt slut och projektmedarbetarna presenterade den 7 februari sin slutrapport.
– Vi märker ett stort intresse för den här metoden och våra aktiviteter, säger Agneta Persson som arbetar med projektet.

Ungefär ett 70-tal personer samlades i fredags för att lyssna till presentationen av slutrapporten. Under tre år har projektmedarbetarna arbetat med att ta fram metoder för hur man kan arbeta med mänskliga rättigheter i psykiatrin. Projektet drivs både av personal i psykiatrin och av personer med egen erfarenhet av psykos.

Huvudman för Att komma till sin rätt är Sahlgrenska Universitetssjukhus psykosvård Nordost och det drivs i samarbete med NSPHiG och Avdelningen för mänskliga rättigheter, VGR. Agneta Persson förklarar varför ett projekt som Att komma till sin rätt behövs

– Det finns grupper som är väldigt marginaliserade och som behöver verktyg och hjälp för att komma till sin rätt och det här ger praktiska metoder för mänskliga rättigheter. Det här gäller brett i alla verksamheter, sen har det slumpat sig så att vi har vårt ursprung i psykiatrin och där är det också många frågor som ställs på sin spets när det gäller mänskliga rättigheter, frågor om integritet och frihetsfrågor, så då blir det extra viktigt att prata om de här svåra frågorna.

Projektmedarbetarna har på olika sätt arbetat för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter, både bland rättighetsbärare ( i detta sammanhang invånare som berörs av psykiatrins verksamhet) och skyldighetsbärare ( i detta sammanhang offentligt anställda i psykiatrin eller verksamhet som är kopplad till psykiatrin.) Totalt har projektet nått över 2000 personer.

Man har genomfört en rad olika aktiviteter, bland annat Rättighetspicknickar under tre somrar, där rättighetsbärare bjudits in för att diskutera olika områden kopplade till mänskliga rättigheter. En annan aktivitet har varit samtalsgrupper för rättighetsbärare och workshops riktade till skyldighetsbärare som arbetar inom eller kopplat till psykiatrin. Projektet har också i samarbete med fysioterapeut Malin Odenhall, undersökt hur man kan arbeta med rörelser och med kroppen för att stärka egenmakten och på sätt också mänskliga rättigheter.

Projektet har tagit fram flera filmer och skriftligt material som kommer finnas tillgängligt på NSPHiG:s hemsida men också på projektets egna blogg. Delar är redan publicerade här.
Förhoppningen är att fler verksamheter tar del av metodmaterialet och att fler blir inspirerade att börja arbeta med mänskliga rättigheter. Agneta Persson ser att projektet lett till ett ökat intresse.

– Vi ser att vi verkligen är som ringarna på vattnet, att det här börjar sprida sig. Vi ser det genom att allt fler människor kontaktar oss och vill ha samtalsgrupper till exempel och vi märker ett stort intresse för den här metoden och de aktiviteter man kan göra tillsammans. Det är allt från brukarorganisationer till olika verksamheter och myndigheter som hör av sig. I förlängningen hoppas vi att det ska leda till permanenta förbättringar, att alla människor värderas lika, får komma till sin rätt och vara delaktiga.

Här kan du läsa 5 steg i rätt riktning- en vägledning för ett människorättsbaserat arbete

Läs mer om projektet Att komma till sin rätt här.

Kategorier Okategoriserade

SIP- För dig som behöver få dina kontakter med socialtjänst och sjukvård samordnade

04 januari, 2019
SIP, Samordnad Individuell Plan, är till för att underlätta för dig som får insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Målet är att synliggöra ditt behov av stöd utifrån ditt perspektiv och att samordna stödet mellan de olika insatsgivarna och tydliggöra respektives an ...
Läs mer

Ny satsning på brukarinflytande

30 november, 2018
– Det handlar om att brukare ska ha ett reellt inflytande i vården och genom det ökar kvalitén i psykiatrin, så beskriver Sara Svensson och Lars Alfredsson syftet med sitt nya uppdrag att stärka systematiskt brukarinflytande regionalt, delregionalt och lokalt i Västra Götaland.   U ...
Läs mer

Ny utbildning för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

16 november, 2018
NSPHiG har tagit fram en ny utbildning för anhöriga till personer med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariationer. Under fem tillfällen i höst har anhöriga i Härryda kommun fått ta del av föreläsningar och diskussioner om hur man kan hantera vardagen som anh ...
Läs mer