”Att komma till sin rätt” presenterade slutrapport

11 februari, 2019

Det treåriga Arvsfondsprojektet ” Att komma till sin rätt” har kommit till sitt slut och projektmedarbetarna presenterade den 7 februari sin slutrapport.
– Vi märker ett stort intresse för den här metoden och våra aktiviteter, säger Agneta Persson som arbetar med projektet.

Ungefär ett 70-tal personer samlades i fredags för att lyssna till presentationen av slutrapporten. Under tre år har projektmedarbetarna arbetat med att ta fram metoder för hur man kan arbeta med mänskliga rättigheter i psykiatrin. Projektet drivs både av personal i psykiatrin och av personer med egen erfarenhet av psykos.

Huvudman för Att komma till sin rätt är Sahlgrenska Universitetssjukhus psykosvård Nordost och det drivs i samarbete med NSPHiG och Avdelningen för mänskliga rättigheter, VGR. Agneta Persson förklarar varför ett projekt som Att komma till sin rätt behövs

– Det finns grupper som är väldigt marginaliserade och som behöver verktyg och hjälp för att komma till sin rätt och det här ger praktiska metoder för mänskliga rättigheter. Det här gäller brett i alla verksamheter, sen har det slumpat sig så att vi har vårt ursprung i psykiatrin och där är det också många frågor som ställs på sin spets när det gäller mänskliga rättigheter, frågor om integritet och frihetsfrågor, så då blir det extra viktigt att prata om de här svåra frågorna.

Projektmedarbetarna har på olika sätt arbetat för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter, både bland rättighetsbärare ( i detta sammanhang invånare som berörs av psykiatrins verksamhet) och skyldighetsbärare ( i detta sammanhang offentligt anställda i psykiatrin eller verksamhet som är kopplad till psykiatrin.) Totalt har projektet nått över 2000 personer.

Man har genomfört en rad olika aktiviteter, bland annat Rättighetspicknickar under tre somrar, där rättighetsbärare bjudits in för att diskutera olika områden kopplade till mänskliga rättigheter. En annan aktivitet har varit samtalsgrupper för rättighetsbärare och workshops riktade till skyldighetsbärare som arbetar inom eller kopplat till psykiatrin. Projektet har också i samarbete med fysioterapeut Malin Odenhall, undersökt hur man kan arbeta med rörelser och med kroppen för att stärka egenmakten och på sätt också mänskliga rättigheter.

Projektet har tagit fram flera filmer och skriftligt material som kommer finnas tillgängligt på NSPHiG:s hemsida men också på projektets egna blogg. Delar är redan publicerade här.
Förhoppningen är att fler verksamheter tar del av metodmaterialet och att fler blir inspirerade att börja arbeta med mänskliga rättigheter. Agneta Persson ser att projektet lett till ett ökat intresse.

– Vi ser att vi verkligen är som ringarna på vattnet, att det här börjar sprida sig. Vi ser det genom att allt fler människor kontaktar oss och vill ha samtalsgrupper till exempel och vi märker ett stort intresse för den här metoden och de aktiviteter man kan göra tillsammans. Det är allt från brukarorganisationer till olika verksamheter och myndigheter som hör av sig. I förlängningen hoppas vi att det ska leda till permanenta förbättringar, att alla människor värderas lika, får komma till sin rätt och vara delaktiga.

Här kan du läsa 5 steg i rätt riktning- en vägledning för ett människorättsbaserat arbete

Läs mer om projektet Att komma till sin rätt här.

Kategorier Okategoriserade

Presentation av SIP (Samordnad Individuell Plan) och samverkan

06 september, 2019
Sara Svensson, koordinator brukarinflytande NSPHiG presenterar en brukarstyrd brukarrevison om SIP och samverkan. Följ länken nedan för att se presentationen. https://vimeo.com/vastragotaland/review/341995123/e512664ade   ...
Läs mer

Har du egen erfarenhet av psykisk ohälsa? Tycker du om att intervjua? Vill du tjäna extra pengar?

27 maj, 2019
Hösten 2019 ska NSPHiG göra brukarrevision på flera verksamheter i Trollhättan. Vi söker nu personer som ska intervjua brukarna i dessa verksamheter. Om du bor i Trollhättan och tycker detta låter intressant, hör av dig till oss! Vi söker personer som ska intervjua brukare i socialpsykiatr ...
Läs mer

Besök av myndigheten Vårdanalys

07 maj, 2019
Två personer från Vårdanalys, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys besökte NSPHiG igår. De arbetar just nu med att följa upp Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård. Till mötet var olika viktiga personer inbjudna som har erfarenhet av vård/slutenvård, såsom Peer suppor ...
Läs mer