Attityderna bättre i Västra Götaland

04 maj, 2012

kampanjdagDen nationella kampanjen Hjärnkolls mål är att öka allmänhetens kunskap om samt minska negativa attityder och diskriminerande beteenden till personer med psykiska sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar.
Resultatet från den första undersökningen 2009 visar att negativa attityder till personer med psykisk sjukdom är vanligt förekommande.
Hjärnkolls senaste befolkningsundersökning, som också genomfördes i Västra Götaland i oktober-november 2011, visar på tydliga positiva förändringar av allmänhetens attityder till personer med psykisk sjukdom. Ett stort antal av frågeställningarna visar på en statistiskt säkerställd och varaktig attitydförändring.

Några resultat från undersökningen i Västra Götalandsregionen 2011:

  • 19 procent kan inte tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har en psykisk sjukdom, jämfört med 28 procent 2009.
  • 79 procent anser att den bästa behandlingen för människor med en psykisk sjukdom är att vara delaktiga i samhället, jämfört med 69 procent 2009.
  • 81 procent anser att vi måste inta en mer tolerant inställning till människor i vårt samhälle som har en psykisk sjukdom, jämfört med 73 procent 2009.
  • 81 procent kan tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har en psykisk sjukdom, jämfört med 72 procent 2009.
  • 9,5 procent vill inte bo granne med människor som har haft en psykisk sjukdom för att få psykiatrisk vård, jämfört med 18,3 procent 2009.

 

Läs hela rapporten.

Kategorier Undersökningar

Internetbaserad KBT med Peer Supportrar

22 mars, 2019
Vilken effekt har kamratstödd, internetbaserad KBT för patienter med ångestdiagnoser? Det ska nu undersökas i ett projekt där två av NSPHiG:s Peer Supportrar arbetar för Ebba-enheten, en central enhet för internetbaserad KBT i Södra Älvsborg. Peer Supportrar är certifierade stödpersoner ...
Läs mer

Workshop om delat beslutsfattande

08 mars, 2019
Delat beslutsfattande- hur funkar det? Det här är en workshop för dig som vill lära dig mer om hur du kan bli mer delaktig i beslut som rör din eller din närståendes vård och omsorg. Enligt lagstiftning och riktlinjer ska vård och omsorg genomsyras av brukardelaktighet. Delat Beslutsfat ...
Läs mer

Seminarium om samarbete mellan anhöriga, patienter och psykiatrin

07 mars, 2019
-Anhöriga måste ses som en viktig resurs i vården. De har viktig kunskap om personen som är sjuk, säger Malin Emanuelsdotter, NSPHiG som igår deltog på seminariet Trialog- att rusta för ett gott samarbete inom psykiatrin, tillsammans med Lennart Lundin, psykolog och Lena Hultén från Anh ...
Läs mer