Besök av myndigheten Vårdanalys

07 maj, 2019

Två personer från Vårdanalys, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys besökte NSPHiG igår. De arbetar just nu med att följa upp Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård.

Till mötet var olika viktiga personer inbjudna som har erfarenhet av vård/slutenvård, såsom Peer supporters, personer med anhörigperspektiv, egenerfarna anställda på NSPHiG samt flera representanter från NSPHiGs föreningar. Som värd stod Sara Svensson, NSPHiG som arbetar som koordinator för brukarinflytande i Västra Götaland.

Då brukarinflytande är viktigt och nödvändigt på alla nivåer i samhället var detta ett av många sammanhang som NSPHiG är med och påverkar med sin erfarenhet och kunskap. Mötet var mycket uppskattat av alla och Myndigheten för vård – och omsorgsanalys fick med sig många viktiga synpunkter från alla deltagande.

Du kan läsa mer om Myndighetens arbete via länken nedan:

https://www.vardanalys.se/pagaende-projekt/samverkan-vid-utskrivning-fran-sluten-vard/

 

Kategorier Aktuellt

Föreningar i fokus: Mind Göteborg

24 januari, 2020
NSPHiG består av och samverkar med 16 föreningar inom det psykiatriska området. Varje förening driver också var för sig frågor och aktiviteter som rör deras medlemmar. För att uppmärksamma detta presenterar vi en förening i taget, där de får möjligheten att berätta om sin verksamhet. ...
Läs mer

Nu finns rapporter av brukarrevisioner från hösten 2019 på hemsidan

20 januari, 2020
Under den senare delen av 2019 gjordes fem brukarrevisioner på verksamheter i Göteborgs Stad. Nu finns slutrapporterna på vår hemsida. Följande brukarrevisioner i Göteborgs Stad slutfördes under hösten/vintern 2019: Västra Hisingens boendestöd Lundby boendestöd Gyllenkrokens a ...
Läs mer

Inbjudan till dialogmöte om BUP Fyrbodal

17 januari, 2020
Dialogmöte BUP som PDF ...
Läs mer