Besök av myndigheten Vårdanalys

07 maj, 2019

Två personer från Vårdanalys, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys besökte NSPHiG igår. De arbetar just nu med att följa upp Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård.

Till mötet var olika viktiga personer inbjudna som har erfarenhet av vård/slutenvård, såsom Peer supporters, personer med anhörigperspektiv, egenerfarna anställda på NSPHiG samt flera representanter från NSPHiGs föreningar. Som värd stod Sara Svensson, NSPHiG som arbetar som koordinator för brukarinflytande i Västra Götaland.

Då brukarinflytande är viktigt och nödvändigt på alla nivåer i samhället var detta ett av många sammanhang som NSPHiG är med och påverkar med sin erfarenhet och kunskap. Mötet var mycket uppskattat av alla och Myndigheten för vård – och omsorgsanalys fick med sig många viktiga synpunkter från alla deltagande.

Du kan läsa mer om Myndighetens arbete via länken nedan:

https://www.vardanalys.se/pagaende-projekt/samverkan-vid-utskrivning-fran-sluten-vard/

 

Kategorier Aktuellt

Workshop om Delat beslutsfattande

03 maj, 2019
Delat beslutsfattande- hur funkar det? Det här är en workshop för dig som vill lära dig mer om hur du kan bli mer delaktig i beslut som rör din eller din närståendes vård och omsorg. Enligt lagstiftning och riktlinjer ska vård och omsorg genomsyras av brukardelaktighet. Delat Beslutsfat ...
Läs mer

Delat beslutsfattande- en metod för att öka brukares inflytande över vården

25 april, 2019
Vad innebär Delat beslutsfattande? Och hur kan metoden göra dig mer delaktig i beslut som rör din eller din närståendes vård? Tidigare i veckan bjöd NSPHiG in till en workshop om detta. Anmäl dig gärna till nästa workshop den 14 maj. Delat beslutsfattande är en evidensbaserad metod och ...
Läs mer

Internetbaserad KBT med Peer Supportrar

22 mars, 2019
Vilken effekt har kamratstödd, internetbaserad KBT för patienter med ångestdiagnoser? Det ska nu undersökas i ett projekt där två av NSPHiG:s Peer Supportrar arbetar för Ebba-enheten, en central enhet för internetbaserad KBT i Södra Älvsborg. Peer Supportrar är certifierade stödpersoner ...
Läs mer