Brukarinflytande

SIP- För dig som behöver få dina kontakter med socialtjänst och sjukvård samordnade

04 januari, 2019
SIP, Samordnad Individuell Plan, är till för att underlätta för dig som får insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Målet är att synliggöra ditt behov av stöd utifrån ditt perspektiv och att samordna stödet mellan de olika insatsgivarna och tydliggöra respektives an ...
Läs mer

Ny satsning på brukarinflytande

30 november, 2018
– Det handlar om att brukare ska ha ett reellt inflytande i vården och genom det ökar kvalitén i psykiatrin, så beskriver Sara Svensson och Lars Alfredsson syftet med sitt nya uppdrag att stärka systematiskt brukarinflytande regionalt, delregionalt och lokalt i Västra Götaland.   U ...
Läs mer

Välkommen till workshop om mänskliga rättigheter och människorättsbaserat arbetssätt

03 oktober, 2018
Nu har du chansen att lära dig mer om mänskliga rättigheter och människorättsbaserat arbetssätt. Vi tar bland annat upp normer, diskriminering, härskartekniker och dilemman kopplade till psykisk ohälsa och mänskliga rättigheter. Vi vänder oss till personal inom psykiatrin ...
Läs mer

Resursgruppsarbete RACT i Karlstad.

13 mars, 2018
Flera perspektiv på Peer Support!I Karlstad anordnas 12-13 mars en tvådagars-konferens om resursgruppsarbete för personer med psykisk ohälsa. Fokus är en modell för samordnade insatser som kallas RACT. Enligt den SKA man ha med en peer supporter i patientens resursgrupps-team!Under en eftermid ...
Läs mer

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

11 mars, 2018
I Fredags deltog Elisabet Lundberg från NSPHiG på Närvårdssamverka,  Södra Älvsborgs dag om Handlingsplanen Psykisk Hälsa.Elisabet pratade om hur vi på NSPHiG jobbar i regionen med Peer support, brukarrevisioner, utbildningar, arbetsgrupper och vårdsamverkan.Jan Nilsson (bild ovanför) sa ...
Läs mer

Heldag om samverkan vid utskrivning från psykiatrisk vård

15 juni, 2017
Tisdagen 13 juni deltog två representanter från NSPHiG på SKL:s nationella konferensen "Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård". Konferensen hölls på Piperska Muren i Stockholm.   Förslaget till ny lagstiftning föreslås träda i kraft 1 januari 2018. Under dagen gick bla ...
Läs mer

Elisabet Lundberg medverkar i nyhetsinslag i P4 Väst

14 februari, 2017
I ett inslag uppmärksammar P4 Väst att det finns dålig kunskap om psykisk ohälsa inom socialtjänsten. Eftersom psykisk ohälsa inte alltid är synligt utanpå kan det orsaka problem. Speciellt när dessa individer är i kontakt med socialtjänsten för att få stöd. NSPHiG:s Region- och Utbild ...
Läs mer

SIP-seminarium på NOSAM Lundby, Göteborg

02 februari, 2017
Under våren 2017 arrangerar NOSAM- lokal samverkan i Lundby en serie seminarier med temat SIP (Samordnad Individuell Plan). SIP har varit en lag sedan 2010 och arbetet med att implementera SIP som arbetssätt pågår för fullt runtom i Västra Götalandsregionen. Den lokala samverkan i stadsdelen ...
Läs mer