Undersökningar

Fler positiva till personer med psykisk ohälsa

21 februari, 2013
Vår senaste rapport visar att det går att förändra negativa attityder och beteenden om man satsar på att bryta tystnaden och göra något, både på samhällsnivå och i det personliga mötet. Fler är idag positivare till att bo granne med en psykiskt sjuk. Centrum för Evidensbaserade Psyko ...
Läs mer

För få kommuner förebygger psykisk ohälsa bland medarbetare

24 januari, 2013
Ny undersökning! Hälften av Sveriges kommuner bedriver inte ett systematiskt och förebyggande arbete för att förhindra arbetsrelaterad psykisk ohälsa bland sina anställda. Med rätt åtgärder kan många kommunanställda må bättre på jobbet och undvika onödiga sjukskrivningar. Det visar ...
Läs mer

245 000 i Västra Götaland mår dåligt av krav på jobbet

10 januari, 2013
Ny Sifoundersökning: 245 000 i Västra Götaland mår dåligt av krav på jobbet Var tredje mår psykiskt dåligt av prestationskrav i arbetet. Var fjärde känner sig inte delaktig i beslut på jobbet. Men där man förebygger psykisk ohälsa och främjar ett öppet samtalsklimat är det fler som ...
Läs mer

Attityderna bättre i Västra Götaland

04 maj, 2012
Den nationella kampanjen Hjärnkolls mål är att öka allmänhetens kunskap om samt minska negativa attityder och diskriminerande beteenden till personer med psykiska sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar. Resultatet från den första undersökningen 2009 visar att negativa attityder til ...
Läs mer

Chefer underskattar psykisk ohälsa

24 april, 2012
Psykisk ohälsa är den främsta orsaken bakom långtidssjukskrivningarna och den näst vanligaste orsaken till de kortare sjukskrivningarna i Sverige. Ändå visar en ny studie från den nationella kampanjen Hjärnkoll att mer än varannan chef underskattar hur vanlig den psykiska ohälsan ...
Läs mer

Kampanjen Hjärnkoll ger positiv effekt på attityderna mot psykisk ohälsa i Västra Götaland

16 april, 2012
Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatsers (CEPI) analys av Hjärnkolls befolkningsundersökningar 2009 och 2010 visar att det skett en betydande förändring i allmänhetens attityd till psykisk ohälsa. Det gäller framför allt attityder som berör social distans. Var tredje person s ...
Läs mer

En av fyra vill ej ha en kollega med psykisk ohälsa

27 januari, 2010
En av fyra på en arbetsplats kan inte tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har en psykisk sjukdom. Det visar en ny undersökning om allmänhetens attityder och kunskaper om psykisk ohälsa. Samtidigt uppskattas en av fyra att leva med psykisk ohälsa. Undersökningen visar att över 25 ...
Läs mer