Fler uppföljningar av brukarrevisioner

06 oktober, 2020

Under 2019 utförde NSPHiG ett antal brukarrevisioner på uppdrag av psykiatrisamordningen i Göteborgs Stad. Den här terminen besöker vi verksamheterna för uppföljningssamtal.

Nytt för i år är att vi har utgått från ett antal frågor i uppföljningen:

  • Hur upplevde ni att göra en brukarrevision?
  • Har ni nått ut med rapporten/resultatet till brukarna – på vilket sätt?
  • Hur har ni arbetat vidare med resultatet?
  • Har ni gjort några förändringar – vilka i så fall?
  • Har ni informerat brukarna om dessa förändringar?
  • Hur kan vi göra brukarrevisionerna ännu bättre?
  • Hur kan vi göra underlaget ännu mer användbart för er som personal och ledning?

Uppföljningarna har varit givande för båda parter och många intressanta förändringar och funderingar för framtiden har lyfts fram. Här nedanför sammanställer vi kärnan av uppföljningarna hos två av verksamheterna.

 

Gyllenkrokens aktivitetshus

För Gyllenkrokens aktivitetshus var detta första gången som NSPHiG utförde en brukarrevision hos dem. Verksamheten har återkopplat resultatet såväl till ledning och personal som till flera av aktivitetshusets deltagare.

De har valt att arbeta vidare med utvalda delar av resultatet, framför allt punkter som rör information och kommunikation. Ett exempel är tydliggörande av regler och varför vissa saker är på ett visst sätt, men också vad man som deltagare kan påverka:

”Vi har skapat en temagrupp där vi bland annat har arbetat utifrån olika anmärkningar från brukarrevisionen som vi ville jobba mer med, till exempel frågor om lokalerna där det fanns synpunkter. Vi har även diskuterat vilka roller som finns i huset samt börjat tydliggöra hur saker fungerar, vad man kan påverka och i så fall hur. Vi har skapat en rutin för det”.

Temagruppen är öppen för alla och vid varje möte förs protokoll som övriga kan ta del av efteråt. En konkret förändring till följd av temagruppen är att aktivitetshuset har gjort om två rum till bibliotek och ”Palmrum” (ett rum för vila och avslappning).

Gyllenkrokens aktivitetshus

Palmrummet

 

Lundby boendestöd

Även på Lundby boendestöd har NSPHiG tidigare gjort en brukarrevision (2016). Denna gång blev det enklare att få med såväl personal som respondenter på banan, vilket gjorde att vi fick många intervjuer där. Resultatet presenterades på ett av boendestödets regelbundna brukarmöten och har även förts vidare till ledning och beslutsfattare.

Trots att covid-19 har gjort det svårt att arbeta så konkret med resultatet som de önskade har bland annat ett förtydligande av genomförandeplanen börjat ta form:

”Det som framkom tydligt i revisionen handlade om genomförandeplanen. Vad står det egentligen i den och jobbar vi efter den? Idag fokuserar vi i högre utsträckning på genomförandeplanen för att skapa mer tydlighet för brukarna och så de vet vad de ska arbeta med tillsammans med boendestödjaren”.

Fysisk aktivitet och kost var en annan sak som respondenterna önskade mer stöd med:

”Personal har börjat engagera brukare genom promenader, boule och cafégrupper. Det är ett sätt att träffa andra och aktivera sig. Vi hade även planer på att starta upp en kör på ett aktivitetshus och fick folkhälsomedel för det. Det  har vi dock fått skjuta lite på i och med covid-19”.

Lundby boendestöd

 

Även dessa uppföljningar har visat att brukarstyrda brukarrevisioner ger resultat, vilket är glädjande!

Kategorier Okategoriserade

World Mental Health Day

10 oktober, 2020
Idag är det World Mental Health Day! Årets tema lyder Greater Investment – Greater Access. Everyone, Everywhere. Med det vill WHO att vi belyser behovet av större investeringar inom psykisk hälsa, inte minst till följd av covid-pandemins avtryck på vårt mående. Det är hög tid att en god ...
Läs mer

Hjärnkoll söker nya ambassadörer

09 oktober, 2020
Tre av fyra har någon gång i livet upplevt psykisk ohälsa. Nu söker vi dig som är under 30 år och har erfarenhet av psykisk ohälsa. Hjärnkoll är en rikstäckande förening med ambassadörsverksamhet. Vi arbetar för att öka öppenheten och minska fördomar kring psykisk ohälsa. Det mest ...
Läs mer

Hjärnkoll söker senior-/äldreambassadörer!

06 oktober, 2020
Vill du vara en del av att minska ensamhet, social isolering och psykisk ohälsa bland äldre personer? Då behöver vi dig! Vi söker dig som har egen erfarenhet av att uppleva oro, ensamhet och nedstämdhet. Du ska också ha erfarenhet av att ha återhämtat dig och nu kan bidra med dina erfarenh ...
Läs mer