Föreningar i fokus: Suicide Zero

28 augusti, 2020

NSPHiG består av och samverkar med 17 föreningar inom det psykiatriska området. Varje förening driver också var för sig frågor och aktiviteter som rör deras medlemmar. För att uppmärksamma detta presenterar vi en förening i taget, där de får möjligheten att berätta om sin verksamhet. Den här gången är det dags för Suicide Zero.

Trots att Suicide Zero bara har funnits sedan 2013 har det blivit en stor organisation i kampen mot självmord. De arbetar inte med direktstöd till människor, men alla är välkomna att bli medlem eller volontärer hos dem för att stödja deras arbete. I dagsläget har de 626 medlemmar.

 

Opinionsbildning och påverkan – grundstenar i föreningens arbete

Suicide Zeros vision är ett samhälle utan självmord. Deras kärnverksamhet består främst av opinionsbildning och politikerpåverkan nationellt, regionalt och kommunalt:

– Just nu arbetar vi mycket med att erbjuda stöd till kommuner som vill börja arbeta suicidpreventivt. 30 av 49 kommuner i Västra Götaland saknar en suicidpreventiv handlingsplan. Det tycker vi är anmärkningsvärt och vi arbetar för att den siffran skall ändras, vilket självklart är upp till varje kommun men vi kan erbjuda stöd och råd på vägen, berättar Marcus Eriksson, regionansvarig för Suicide Zero i Västra Götaland.

Andra saker som ingår i deras kärnverksamhet är bland annat volontärskap, föreläsningar och utbildningar. Du kan läsa mer om dem på deras hemsida. De bidrar även till suicidpreventiv forskning.

 

Från poddar till föreläsningar

Det finns en mängd sätt att arbeta opinionsbildande och utbildande. Suicide Zero har minst sagt många bollar i luften och arbetar med flera olika projekt och föreläsningar. I höst kommer de erbjuda en Våga Fråga-föreläsning för allmänheten i Göteborg. Den består av olika verktyg som behövs för att kunna agera om någon i din närhet verkar må dåligt.

– Jag vill också tipsa alla med barn i skolåldern att besöka livsviktigasnack.se, ett annat projekt vi lanserade i maj och som nu skall bli föreläsning.

Den 10 september inträffar även den suicidpreventiva dagen, vilket Suicide Zero givetvis uppmärksammar genom att tillsammans med andra organisationer arrangera en ljusceremoni med samtal i Domkyrkan i Göteborg.

Att starta poddar är ett annat populärt verktyg för att sprida kunskap. Även Suicide Zero har hakat på trenden. I den lyfts förebyggande insatser och diskuteras med olika gäster. Suicide Zero-podden finns där poddar finns.

För att få mer information om de olika aktiviteterna hänvisar Marcus till deras hemsida, Facebook-kontot Suicide Zero och Instagram-kontot med samma namn.

 

Olika sätt att stödja organisationen

Du kan stödja Suicide Zeros arbete på många olika sätt, till exempel genom att ge en gåva eller starta egna insamlingar. Marcus nämner också flera andra alternativ:

– Man kan bli medlem eller varför inte bli volontärmedlem och tillsammans med oss sprida kunskap om dessa livsviktiga frågor? Du kan göra det via sociala medier, pärla våra armband eller följa med och hjälpa till på olika volontärevent som riktar sig till allmänheten, säger Marcus.

För honom själv finns det många anledningar till att man borde vara en del av Suicide Zero:

– Suicide Zero har på relativt kort tid blivit en organisation människor pratar om, man vill lyfta frågan om självmord och se till att liv räddas genom en rad olika insatser. Organisationens arbete är otroligt viktigt, jag är stolt över att vara en del av den och är övertygad om att arbetet man bedriver på sikt kommer bidra till minskat lidande och färre suicid.

– Glöm inte att Våga Fråga en annan människa hur hen verkligen mår, det gör mer skillnad än man kanske tror, avslutar Marcus Eriksson intervjun med.

 


Marcus Eriksson

Stort tack till Marcus Eriksson och Suicide Zero för ert arbete och engagemang. Ni räddar liv!

Läs brukarrevisionen på Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom

18 september, 2020
I veckan presenterades resultatet av en brukarrevision på Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Mottagningen ville, som en del av revisionen, utvärdera deras 37 veckors gruppbehandlingsprogram. De önskade därför att urvalet skulle bestå av personer som ...
Läs mer

Handboken i brukarinflytande är snart klar

14 september, 2020
Under det senaste året har NSPHiG arbetat med att ta fram en handbok i brukarinflytande. Den riktar sig till såväl kommuner och regioner som brukarorganisationer för att utveckla brukarinflytandet i nära samverkan mellan parterna. Uppdraget att ta fram en handbok i brukarinflyt ...
Läs mer

Peer Support i artikel om internetbaserad KBT

24 augusti, 2020
I dagarna har en vetenskaplig artikel om Peer Support i internetbaserad KBT publicerats. Namnet på artikeln är "Primary Care Peer-Supported Internet-Mediated Psychological Treatment for Adults With Anxiety Disorders: Mixed Methods Study" och den är publicerad i JMIR Formative Research. En peer s ...
Läs mer