Handboken i brukarinflytande är snart klar

14 september, 2020
Under det senaste året har NSPHiG arbetat med att ta fram en handbok i brukarinflytande. Den riktar sig till såväl kommuner och regioner som brukarorganisationer för att utveckla brukarinflytandet i nära samverkan mellan parterna.
Uppdraget att ta fram en handbok i brukarinflytande initierades redan 2018 från VästKom till NSPHiG. Filippa Gagnér Jenneteg på NSPHiG är redaktör och huvudförfattare till boken. Hon är i dagarna klar med manuset och därefter har vi en del saker kvar att göra gällande färg, form och layout. Längre ner på sidan kan du ta del av en inspirationskarta som vi har tagit fram.

Såhär säger Filippa om uppdraget att skriva en handbok i brukarinflytande:
– Att skriva en handbok i brukarinflytande har funnits på kartan länge. Vi tror att det verkligen kan finnas en nytta i att samla och tillgängliggöra de metoder och erfarenheter som vi gjort under åren i så många olika sammanhang över hela regionen, så det känns väldigt kul att vi nu snart är framme vid mållinjen!

I samband med att boken, som både kommer finnas tillgänglig i digital och tryckt form, är klar kommer vi bjuda in målgrupperna till en digital lansering. Håll ögon och öron öppna – en inbjudan kommer inom kort!

Läs brukarrevisionen på Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom

18 september, 2020
I veckan presenterades resultatet av en brukarrevision på Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Mottagningen ville, som en del av revisionen, utvärdera deras 37 veckors gruppbehandlingsprogram. De önskade därför att urvalet skulle bestå av personer som ...
Läs mer

Föreningar i fokus: Suicide Zero

28 augusti, 2020
NSPHiG består av och samverkar med 17 föreningar inom det psykiatriska området. Varje förening driver också var för sig frågor och aktiviteter som rör deras medlemmar. För att uppmärksamma detta presenterar vi en förening i taget, där de får möjligheten att berätta om sin verksamhet. ...
Läs mer

Peer Support i artikel om internetbaserad KBT

24 augusti, 2020
I dagarna har en vetenskaplig artikel om Peer Support i internetbaserad KBT publicerats. Namnet på artikeln är "Primary Care Peer-Supported Internet-Mediated Psychological Treatment for Adults With Anxiety Disorders: Mixed Methods Study" och den är publicerad i JMIR Formative Research. En peer s ...
Läs mer