Heldagskonferens om brukarinflytande

07 november, 2019

Tillsammans med Västra Götalandsregionen, VästKom och Brukarrådet för missbruksfrågor Västra Götaland hade NSPHiG bjudit in profession, ledning och brukar- och närståenderepresentanter inom psykisk ohälsa till en heldagskonferens med tema brukarinflytande.

Syftet med dagen är att träffas, skapa dialog och ge konkreta verktyg för att stödja arbetet med ökat brukarinflytande på individ-, verksamhets- och systemnivå, såväl delregionalt som lokalt och med stöd av en kommande handbok i brukarinflytande.

Lokalen i Nya Regionens Hus tar ungefär 100 personer och är fullsatt. Sara Svensson (NSPHiG och Brukarrådet för missbruksfrågor) och Lars Alfredsson (Vårdsamverkan) inleder dagen med att berätta om deras gemensamma uppdrag som koordinatorer inom brukarinflytande. Att brukar- och professionssidan arbetar tätt ihop på det här sättet är unikt i Sverige. Syftet med det är att öka kvaliteten och utveckla en organisation som är mer anpassad för vård- och omsorgstagare samt anhöriga.

Sonny Wåhlstedt, verksamhetsansvarig NSPHiG, tar sedan över ordet och pratar om brukarrörelsen och hur NSPHiG har vuxit fram ur den. Han berättar också om NSPHiG:s arbete och projekt, däribland brukarrevisioner, Peer Support, Hjärnkoll och studiecirklar.

Därefter är det dags för Jan Linde att ta över mikrofonen. Han är verksamhetsansvarig för Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland och bjuder på en framtidsspaning inom området brukarinflytande, där han bland annat lyfter fram SIP och patientfokus inom vården som två parametrar.

Efter en fikapaus föreläser Kjell Broström, intressepolitisk talesperson för NSPH, om ett paradigmskifte inom brukarinflytande. Vilka utmaningar står brukarrörelsen för, hur har den förändrats och vilka effekter och reaktioner kan man utröna av förändringarna?

Sist ut under förmiddagen är Filippa Gagnér Jenneteg, utvecklingsledare på NSPHiG. Hon berättar om den kommande handboken i brukarinflytande. Boken kommer även utgångspunkten och ett stöd för en workshop som ska avsluta dagen.

Från vänster till höger: Sara Svensson, Lars Alfredsson, Jenny Ragmar (forskningsstöd FoU i Väst), Jan Linde, Sonny Wåhlstedt och Filippa Gagnér Jenneteg.

Efter en välbehövlig lunch kliver Jenny Ahto och Petter Piccinelli från NSPHiG fram för att prata om brukarstyrda brukarrevisioner. En brukarrevision är en undersökning av en verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykisk ohälsa. Revisionerna bygger på intervjuer av brukare och med brukare.

Sist ut av dagens föreläsare är Charlotta Wilhelmsson (processledare VästKom) och Ulrika Söderlund (regionutvecklare Västra Götalandsregionen). De pratar om såväl bakgrund som framtidsspaning med avstamp i Handlingsplan för psykisk hälsa och hur VästKom, Västra Götalandsregionen och brukarrörelsen arbetar tillsammans.

Dagen avslutas med en workshop, där grupperna får prata utifrån ett par frågor och sedan samtalet för de övriga deltagarna.

Från vänster till höger: Petter Piccinelli, Jenny Ahto, Ulrika Söderlund och Charlotta Wilhelmsson.

 

Tack för en bra dag! Den gav upphov till många intressanta synpunkter och frågor. Vi hoppas att alla lärde sig mycket och tog med sig något att arbeta vidare med i sina respektive verksamheter.

Intervju med medarbetare

29 maj, 2020
På NSPHiG arbetar vi med många olika saker som på ett eller annat sätt syftar till att öka brukarinflytande och öppenheten kring psykisk ohälsa. Här får du bekanta dig med projekten och personerna som arbetar med dem. Först ut är Therese Möller som arbetar med Hjärnkoll i Västra Götal ...
Läs mer

Forskningsprojekt om brukarrevisioner

27 maj, 2020
Ett forskningsprojekt om brukarrevisioner har blivit beviljat. Projektet är kopplat till CEPI (Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser) och kommer starta under den senare delen av hösten 2020. Det är forskningsrådet Forte som har beviljat medel för att driva forskningsprojektet om b ...
Läs mer

Livlinan - mellanmänskliga samtal

18 maj, 2020
Är du på väg att tappa greppet om livet och känns allt hopplöst? Eller upptas dina tankar av svåra etiska dilemman? Då behöver du en annan människa. Just nu är behovet av emotionell närhet till andra större än någonsin då vi inte kan mötas fysiskt. Suicidprevention i Väst (SPIV ...
Läs mer