Hjälp till att skapa ett föräldraskapsstöd

10 mars, 2020

Stiftelsen Bräcke Diakoni har tillsammans med NSPHiG och Stiftelsen Gyllenkroken fått pengar till ett nytt projekt. Projektet, som heter TrUSt, är ett treårigt Arvsfondsprojekt med syfte att skapa ett föräldraskapsstöd till föräldrar med psykisk funktionsnedsättning.

Mer information om projektet hittar du på deras Facebooksida.

 

30 mars, 2020
Coronaviruset har påverkat många delar av samhället, såväl i privata som i offentliga sammanhang. Det är en märklig period vi lever i nu, och därför vill vi på NSPHiG kort nämna några ord om det. På NSPHiG:s kansli arbetar i dagsläget 13 personer. Några av oss jobbar kvar på kanslie ...
Läs mer

Internationellt besök!

20 mars, 2020
Förra veckan gästades NSPHiG av inte mindre än två internationella besök - dels från FN och dels från Australiens ambassad. Först ut var FN:s särskilda rapportör för psykisk hälsa, Dainius Pūras, i sällskap med Jerker Hansson från Svensk Förening för Filosofi och Psykiatri. Vi prat ...
Läs mer

Föreningar i fokus: Spelberoendes förening Göteborg

06 mars, 2020
NSPHiG består av och samverkar med 17 föreningar inom det psykiatriska området. Varje förening driver också var för sig frågor och aktiviteter som rör deras medlemmar. För att uppmärksamma detta presenterar vi en förening i taget, där de får möjligheten att berätta om sin verksamhet. ...
Läs mer