Hjärnkollsmanifestation 5:e maj

24 april, 2015

Datum: 5 maj
Plats: Brunnsparken (bakom fontänen)
Tid: 10.30-14.30

I Sverige har tre av fyra personer erfarenhet av psykisk ohälsa – antingen egen eller som närstående. Ändå är tystnaden utbredd. Den 5 maj genomför Hjärnkoll en nationell aktivitet med syfte att få många människor att på ett konkret visa sitt engagemang kring psykisk hälsa och ohälsa.

Genom att bjuda in människor till att prata om psykisk ohälsa under 5 minuter den 5 maj – på manifestationen, på jobbet, i bussen, med grannen, vid bardisken, ja varsomhelst, hoppas vi kunna bidra till mer öppenhet kring psykisk ohälsa.

Vi hoppas att alla som är aktiva på sociala medier vill dela med sig av sina egna erfarenheter, tips, frågor, bilder och annat som kan bidra till ökad öppenhet, mer kunskap och minskad diskriminering – på Facebook, Twitter och Instagram med hashtagen #5min5maj. Eller bara genom att berätta att de pratat 5 minuter om psykisk hälsa / ohälsa.

Slut upp med ambassadörer och föreningsmedlemmar i tältet i Brunnsparken och hjälp till att hålla samtalet levande. Alla ska kunna vara öppna med sitt psykiska funktionssätt utan att vara orolig för negativa konsekvenser!

Här kan ni ladda ner
beskrivning av manifestationen (PDF)
affisch (PDF)

Internetbaserad KBT med Peer Supportrar

22 mars, 2019
Vilken effekt har kamratstödd, internetbaserad KBT för patienter med ångestdiagnoser? Det ska nu undersökas i ett projekt där två av NSPHiG:s Peer Supportrar arbetar för Ebba-enheten, en central enhet för internetbaserad KBT i Södra Älvsborg. Peer Supportrar är certifierade stödpersoner ...
Läs mer

Workshop om delat beslutsfattande

08 mars, 2019
Delat beslutsfattande- hur funkar det? Det här är en workshop för dig som vill lära dig mer om hur du kan bli mer delaktig i beslut som rör din eller din närståendes vård och omsorg. Enligt lagstiftning och riktlinjer ska vård och omsorg genomsyras av brukardelaktighet. Delat Beslutsfat ...
Läs mer

Seminarium om samarbete mellan anhöriga, patienter och psykiatrin

07 mars, 2019
-Anhöriga måste ses som en viktig resurs i vården. De har viktig kunskap om personen som är sjuk, säger Malin Emanuelsdotter, NSPHiG som igår deltog på seminariet Trialog- att rusta för ett gott samarbete inom psykiatrin, tillsammans med Lennart Lundin, psykolog och Lena Hultén från Anh ...
Läs mer