Internetbaserad KBT med Peer Supportrar

22 mars, 2019

Vilken effekt har kamratstödd, internetbaserad KBT för patienter med ångestdiagnoser? Det ska nu undersökas i ett projekt där två av NSPHiG:s Peer Supportrar arbetar för Ebba-enheten, en central enhet för internetbaserad KBT i Södra Älvsborg.

Peer Supportrar är certifierade stödpersoner med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. De har kunskap och verktyg för att kunna hjälpa andra i deras återhämtning. Peer Supportrar arbetar sedan tidigare inom olika psykiatriska/socialpsykiatriska verksamheter som ett komplement till övrig personal. Fram tills idag finns dock få studier som undersöker effekten av kamratstödd, internetbaserad KBT, berättar Linnea Nissling som är projektledare och psykolog på Ebba- enheten.

– Behandling med internetbaserad KBT har väldigt god effekt för ångest, lika god effekt som att träffa behandlare fysiskt på vårdcentral. Det är dock vanligt att man hoppar av behandlingen. Vi har tanken att man kan behöva ytterligare stöd under tiden man genomgår behandlingen och att Peer Supportrar kan vara detta extra stöd.

De patienter som Peer Supportrarna kommer möta är över 18 år och har någon slags ångestdiagnos, de har hänvisats till eller på eget initiativ sökt vård på Ebba-enheten.

I projektet kommer man undersöka vilken effekten är av kamratstödd iKBT för vuxna med ångestdiagnoser, jämfört med vanlig iKBT, direkt efter behandlingen, sex månader efter och ett år efter behandlingen. Man undersöker också vilka attityder som patienter och terapeuter i primärvården har till behandlingen och om det finns skillnader i upplevelsen av att arbeta som Peer Supporter i psykiatrin jämfört med i primärvården. Man kommer också undersöka vilken effekten av egenmakt är i den kramratstödda behandlingen.

Studien är en randomiserad, kontrollerad och patienterna kommer att slumpmässigt väljas ut till de två grupperna, den ena som har tillgång till Peer Supportrar och den andra som är en vanlig iKBT-grupp.

Peer Supportrarna kommer att finnas till hands för patienterna som ett komplement till behandlare. De kommer kunna kommunicera med patienterna digitalt genom skriftliga meddelanden. De kan också ha kontakt via telefon genom förbokade telefonmöten. De två Peer Supportrarna som kommer arbeta med projektet är Helen  och Niclas.

– Det känns väldigt spännande att vara med eftersom kombinationen är så pass ny med både KBT på nätet och Peer Support. Jag tror att jag kan lära mig mycket av att vara med i det här projektet och det ska bli intressant att se hur jag kan bidra, säger Niclas.

Helen håller med.
– Förhoppningsvis kan vi fungera som stöd på ett annat sätt än övrig personal. Det är också intressant att arbeta med stöd via nätet och att på så vis överbrygga fysiska avstånd.

Projektet startar i slutet av mars och Peer Supportrarna kommer få handledning av psykolog under de elva veckorna. När projektet är avslutat kommer resultaten sammanställas och presenteras. Efter det kan man se om det kan bli en fortsättning på projektet.

 

Kategorier Aktuellt Peer Support

Workshop om delat beslutsfattande

08 mars, 2019
Delat beslutsfattande- hur funkar det? Det här är en workshop för dig som vill lära dig mer om hur du kan bli mer delaktig i beslut som rör din eller din närståendes vård och omsorg. Enligt lagstiftning och riktlinjer ska vård och omsorg genomsyras av brukardelaktighet. Delat Beslutsfat ...
Läs mer

Seminarium om samarbete mellan anhöriga, patienter och psykiatrin

07 mars, 2019
-Anhöriga måste ses som en viktig resurs i vården. De har viktig kunskap om personen som är sjuk, säger Malin Emanuelsdotter, NSPHiG som igår deltog på seminariet Trialog- att rusta för ett gott samarbete inom psykiatrin, tillsammans med Lennart Lundin, psykolog och Lena Hultén från Anh ...
Läs mer

"Att komma till sin rätt" bjuder in till avslutningsfest

07 mars, 2019
Projektetet Att komma till sin rätt går mot sitt slut och bjuder därför in till en avslutningsfest! Det blir öppen scen och mat och dryck på egen bekostnad. Vänligen anmäl er så vi har koll på hur många vi blir.  Vi bjuder in fler som varit med i projektet på olika sätt. Var: På 2lå ...
Läs mer