Kampanjen Hjärnkoll ger positiv effekt på attityderna mot psykisk ohälsa i Västra Götaland

16 april, 2012

Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatsers (CEPI) analys av Hjärnkolls befolkningsundersökningar 2009 och 2010 visar att det skett en betydande förändring i allmänhetens attityd till psykisk ohälsa. Det gäller framför allt attityder som berör social distans. Var tredje person som tidigare upplevde det som skrämmande att människor med psykisk sjukdom bor i ens bostadsområde har ändrat uppfattning, en positiv förändring på 35%. Vidare ser man att 28%, drygt var fjärde person som tidigare inte ville bo granne med en psykisk sjuk har ändrat synsätt och är mer positiva.

– Det gläder oss att kampanjen bidrar till en öka öppenhet, säger Hjärnkolls projektledare Rickard Bracken. Förbättrade attityder bättrar på villkoren för personer med psykisk ohälsa, något som är viktigt för att få ett fungerande liv inom flera aspekter såsom jobbet, i relation till anhöriga och vänner.

Bryter man ner resultatet från de två befolkningsundersökningarna på Västra Götaland ser man att negativa attityder till personer med psykisk sjukdom är vanligt förekommande. Resultatet visar också att erfarenhet av psykisk ohälsa bidrar till att minska negativa attityder. Det finns en mycket negativ syn på den psykiatriska vården och okunskap om vart man ska vända sig för att få professionell hjälp.

– De som har en arbetskamrat, anhörig, nära vän eller som har erfarenhet av egen psykisk ohälsa har mindre negativa attityder än övriga, säger Rickard Bracken. Skammen gör att många döljer sin psykiska sjukdom. En visad förståelse  är viktig för att våga berätta hur man egentligen mår.

Några resultat från undersökningen i Västra Götaland:

  • 29 procent kan inte tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har en psykisk sjukdom.
  • 24 procent skulle inte välkomna en granne i sitt hem om han eller hon varit patient inom psykiatrin.
  • 39 procent anser att människor med allvarliga psykiska problem inte kan återhämta sig fullständigt.
  • 42 procent vet inte vilket råd de skulle ge en vän som fick psykisk problem för att få professionell hjälp.
  • 76 procent anser att de flesta människor med psykiska problem inte får professionell hjälp inom sjukvården.
  • 37 procent anser att psykiatriska verksamheter inte bör förläggas till bostadsområden.

 

(H)järnkolls mål är att öka allmänhetens kunskap och förbättra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Det treåriga regeringsuppdraget drivs av Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och pågår 2010-2011.

 

Läs hela rapporten här: Diskriminering av personer med psykisk ohälsa.

Kategorier Undersökningar

Internetbaserad KBT med Peer Supportrar

22 mars, 2019
Vilken effekt har kamratstödd, internetbaserad KBT för patienter med ångestdiagnoser? Det ska nu undersökas i ett projekt där två av NSPHiG:s Peer Supportrar arbetar för Ebba-enheten, en central enhet för internetbaserad KBT i Södra Älvsborg. Peer Supportrar är certifierade stödpersoner ...
Läs mer

Workshop om delat beslutsfattande

08 mars, 2019
Delat beslutsfattande- hur funkar det? Det här är en workshop för dig som vill lära dig mer om hur du kan bli mer delaktig i beslut som rör din eller din närståendes vård och omsorg. Enligt lagstiftning och riktlinjer ska vård och omsorg genomsyras av brukardelaktighet. Delat Beslutsfat ...
Läs mer

Seminarium om samarbete mellan anhöriga, patienter och psykiatrin

07 mars, 2019
-Anhöriga måste ses som en viktig resurs i vården. De har viktig kunskap om personen som är sjuk, säger Malin Emanuelsdotter, NSPHiG som igår deltog på seminariet Trialog- att rusta för ett gott samarbete inom psykiatrin, tillsammans med Lennart Lundin, psykolog och Lena Hultén från Anh ...
Läs mer