Medlemsföreningar i NSPHiG:s nätverk

16 föreningar i samverkan som talar med en stämma får större tyngd i kontakten med samhället och vården i stort. Genom nätverksarbetet lär vi också hela tiden av varandra och kan samordna våra resurser.