Aktivitetshusets Vänner

Aktivitetshusets Vänner är en ideell förening som vänder sig till personer med psykisk ohälsa och som är introducerade på Aktivitetshus Centrum.

Vår målsättning är att:

  • Bryta isolering och utanförskap.
  • Främja medlemmarnas möjligheter till sociala , kulturella och intellektuella aktiviteter.
  • Motverka intolerans, främlingsfientlighet, stigmatisering och fördomar mot människor med psykisk ohälsa.
  • Vi samlokaliserar med Aktivitetshuset Centrum och kyrkan i Aktivitetshuset.
  • Verka för brukarinflytande i alla led.