Attention Hisingen-Kungälv

Attention är den enda organisation som samlar alla medneuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, under ett tak. Det skiljer oss från andra organisationer, här finns både de som har diagnos, anhöriga och de som arbetar med eller forskar om funktionsnedsättningarna.

Attention ska vara en bred organisation som är öppen för alla som intresserar sig för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi har träffar både på Hisingen och i Kungälv och har aktiviteter några gånger om året. All info finns på vår facebook sida eller hemsida.