Frisk & Fri

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar startade 1983 i Stockholm och idag finns lokalavdelningar över hela landet, bland annat i Göteborg. Föreningen startade under namnet Anorexi/Bulimi-Kontakt.

Föreningens syfte är att sprida information om ätstörningar och genomföra aktiviteter för att:

  • stödja personer drabbade av ätstörningar och deras närstående
  • verka för bättre vård
  • arbeta förebyggande

På Sensus Drottninggatan 30 i Göteborg välkomnar vi drabbade och närstående till öppna träffar varje månad, även stödgrupper hålles regelbundet. Vi erbjuder även chatt- och telefonstöd samt mentorer. Mer om detta, samt föreningens utbildningsutbud, på vår hemsida