FUSiG

FUSiG bildades 2003 av personer som varit sjuka av stress, det vi i dagligt tal kallar utbrändhet. Föreningens mål är att stödja personer med stressrelaterad ohälsa, samt anhöriga.

Idag har tillståndet sedan länge ett namn och en diagnos; utmattningssyndrom. Styrelsearbetet bedrivs av personer med stor erfarenhet av stress och utmattning.  Navet i föreningen är medlemmarna och medlemsaktiviteterna. FUSIG betonar principen lika värde och respekt för alla medlemmar.

Intressepolitik & Kunskapsspridning

FUSiG arbetar aktivt och är med och påverkar beslut och inriktning i vården. Föreningen ingår också som en del av NSPHiG (Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg) www.nsphig.se. Där samarbetar vi för förbättringar när det gäller psykisk ohälsa i allmänhet. FUSiG sprider också kunskap om föreningen och om utmattningssyndrom på olika informationsträffar och utbildningar i Västra Götaland.

Medlemsaktiviteter

Föreningens nav är medlemsaktiviteterna. Vi erbjuder olika relevanta aktiviteter för att förbättra vardagen för den som insjuknat i utmattningssyndrom som till exempel caféträffar, workshops och föreläsningar. Av erfarenhet vet vi att det är viktigt att träffa personer i liknande situation för att dela erfarenheter och för att känna att hen inte är ensam. Vi vill att FUSiGs aktiviteter ska bli en del i den egna återhämtningen. Vi har också telefontid en gång i veckan, där vi ger råd och tips efter bästa förmåga.