IBIS

Intresseföreningen Bipolär sjukdom, IBIS, växte fram ur en samtals- och självhjälpsgrupp bestående av personer med diagnosen bipolär sjukdom som började träffas år 2000.

Föreningen bildades år 2003 och är en demokratiskt uppbyggd ideell förening

IBIS har ganska jämn fördelning när det gäller antalet medlemmar som har diagnosen och de som är anhöriga.

Föreningen är i första hand en patient- och anhörigförening, men vi välkomnar också läkare, annan vårdpersonal och övriga intresserade som vill fördjupa sina kunskaper om bipolär sjukdom och byta erfarenheter med oss.

Vi vill också påverka samhällets institutioner genom att visa på vilken typ av stöd som behövs för att vi med bipolär sjukdom ska kunna fungera som jämlika, ekonomiskt produktiva och socialt aktiva medborgare.