Mind Göteborg

Minds verksamhetsidé är att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion.

Detta gör vi idag:

  • Vi anser att vår viktigaste roll, som oberoende ideell förening, är att både vara en röst i samhällsdebatten, och samtidigt kunna täppa till luckorna i det offentliga skyddsnätet.’
  • Vi sprider kunskap om psykisk ohälsa och självmord. Vi anordnar seminarier, konferenser, utbildningar och sprider information om psykisk ohälsa och självmord.
  • Vi stödjer människor som har tankar på självmord. Vi driver självmordslinjen, på telefon 90101, mejl och chatt mellan kl. 06-24 alla dagar, för personer som inte längre orkar leva och deras närstående.
  • Vi stödjer äldre som mår psykiskt dåligt. Vi driver Äldretelefonen, en stödtelefon för äldre som behöver någon att prata med.
  • Vi skapar forum där personer som mår dåligt kan stödja varandra. Vi driver Mind Forum, ett diskussionsforum på nätet där du kan prata om livet precis som det är.