Shedo

Föreningen har funnits sedan 2008 under namnet SHEDO, som står för ”self harm and eating disorder organisation”. SHEDO är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som jobbar utifrån tre syften:

  •  Sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar, genom t.ex. föreläsningar och trycksaker.
  • Ge stöd åt drabbade och anhöriga via Självskadechatten, jourmail, stödforum, färdighetslista
  • Arbeta för en bättre vård för dessa grupper genom deltagande i brukarråd, samverkan med psykiatrin och opinionsskapande.

SHEDO är en intresseförening vilket innebär att vi är öppna för drabbade, anhöriga och yrkesverksamma, samt personer som helt enkelt är intresserade av våra frågor.