Stödcentrum Humlegården

Stödcentrum Humlegården vänder sig till dig som är drabbad av en handling av sexuell karaktär och mot din vilja. Du är välkommen till oss oavsett ålder, när det skedde och av vem/vilka. Anhöriga är också välkomna.

Stödcentrum Humlegården startade 2008 i Göteborg och har rötter i den tidigare föreningen Stödcentrum Beda. Vi sprider information om konsekvenserna av övergrepp och verkar för bättre vård genom föreningsarbete.

Vi erbjuder återhämtning genom bland annat följande:

  • olika samtalsformer
  • olika bearbetningsaktiviteter
  • telefonstöd

Besök vår hemsida för mer information eller kontakta oss via mejl eller telefon.