Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

11 mars, 2018

I Fredags deltog Elisabet Lundberg från NSPHiG på Närvårdssamverka,  Södra Älvsborgs dag om Handlingsplanen Psykisk Hälsa.

Elisabet pratade om hur vi på NSPHiG jobbar i regionen med Peer support, brukarrevisioner, utbildningar, arbetsgrupper och vårdsamverkan.

Jan Nilsson (bild ovanför) samverkar med NSPHiG gällande SIP-utbildningar under våren i Södra Älvsborg.

Målgrupp för ämnet var bland annat styrgrupp närvård, delregionalt politiskt samråd (DPS) och alla lokala ledningsgrupper/arbetsgrupper.

Syftet med dagen handlade om att sprida kännedom och kunskap om planens innehåll, liksom erhålla information om delaktighet och den  enskildes upplevelse likväl som information om Samordnade individuella planer och samsjuklighet.

"Att komma till sin rätt" presenterade slutrapport

11 februari, 2019
Det treåriga Arvsfondsprojektet ” Att komma till sin rätt” har kommit till sitt slut och projektmedarbetarna presenterade den 7 februari sin slutrapport. - Vi märker ett stort intresse för den här metoden och våra aktiviteter, säger Agneta Persson som arbetar med projektet. Ungefär ett ...
Läs mer

SIP- För dig som behöver få dina kontakter med socialtjänst och sjukvård samordnade

04 januari, 2019
SIP, Samordnad Individuell Plan, är till för att underlätta för dig som får insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Målet är att synliggöra ditt behov av stöd utifrån ditt perspektiv och att samordna stödet mellan de olika insatsgivarna och tydliggöra respektives an ...
Läs mer

Ny satsning på brukarinflytande

30 november, 2018
– Det handlar om att brukare ska ha ett reellt inflytande i vården och genom det ökar kvalitén i psykiatrin, så beskriver Sara Svensson och Lars Alfredsson syftet med sitt nya uppdrag att stärka systematiskt brukarinflytande regionalt, delregionalt och lokalt i Västra Götaland.   U ...
Läs mer