NSPHiG medverkar i artikel

22 juni, 2020

Två medarbetare på NSPHiG, Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist, har tillsammans med Emma Broberg och Anna Jacobson på Avdelning Social hållbarhet Västra Götalandsregionen skrivit en artikel om mänskliga rättigheter inom psykiatrin.

Artikeln heter A Human Rights-Based Approach to Psychiatry: Is it Possible? och är publicerad i tidskriften Health and Human Rights Journals temanummer om psykisk hälsa och mänskliga rättigheter.

Den beskriver ett pilotprojekt om att i praktiken arbeta med mänskliga rättigheter inom psykiatrin. Författarna tar upp utmaningarna med att få till ett jämlikt deltagande eller att utmana psykiatrins hierarkier, men också framgångar som att bidra till ett strategiskt mål om en nollvision mot tvångsåtgärder.

Såhär lyder artikelns abstract (sammanfattning):

”While it is becoming more common to hear calls for a human rights-based approach (HRBA) to health, documented efforts to apply the approach in practice remain scant. This paper presents a review of a pilot study applying an HRBA to psychiatric care in Gothenburg, Sweden. Based on the reflections of some involved in the pilot, and on the evaluation carried out, it presents the context, process, effects, and lessons learned. In the paper, we structure our experiences of an HRBA around the United Nations’ guiding principles of dignity and empowerment, equality and non-discrimination, participation and inclusion, accountability, and transparency. We discuss challenges encountered during the project, such as realizing meaningful participation and challenging the hierarchies of different professions within care. We also discuss successes, such as contributing to an overall strategic goal to eliminate all coercive measures in psychiatric care. We then offer our reflections, as the core team involved in the pilot, on how to make an HRBA sustainable in a large organization and provide practical recommendations based on our experiences”.

Hela artikeln hittar du här.

Här kan du ladda ner den som PDF.

Trevlig läsning!

Glad sommar!

03 juli, 2020
Juli månad innebär ledighet för många av oss. Från vecka 27 till och med vecka 33 går vi på semester och kansliet är därför stängt under den perioden. ...
Läs mer

Intervju med medarbetare

30 juni, 2020
På NSPHiG arbetar vi med många olika saker som på ett eller annat sätt syftar till att öka brukarinflytande och öppenheten kring psykisk ohälsa. I denna inläggsserie får du bekanta dig med projekten och personerna som arbetar med dem. Nu är det dags för Jenny Ahto, samordnare och intresse ...
Läs mer

Intervju med medarbetare

15 juni, 2020
På NSPHiG arbetar vi med många olika saker som på ett eller annat sätt syftar till att öka brukarinflytande och öppenheten kring psykisk ohälsa. I denna inläggsserie får du bekanta dig med projekten och personerna som arbetar med dem. Nu är det dags för Sara Svensson och Eva Nilsson, två ...
Läs mer