Ny satsning på brukarinflytande

30 november, 2018

– Det handlar om att brukare ska ha ett reellt inflytande i vården och genom det ökar kvalitén i psykiatrin, så beskriver Sara Svensson och Lars Alfredsson syftet med sitt nya uppdrag att stärka systematiskt brukarinflytande regionalt, delregionalt och lokalt i Västra Götaland.

 

Uppdraget är en del i arbetet med den regionala handlingsplanen för psykisk hälsa som tagits fram av Västra Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt NSPHiG. Det är dessa parter som nu tillsammans gör satsningen på brukarmedverkan.

Två personer arbetar sedan första november med detta uppdrag: Sara Svensson som är anställd av NSPHiG och Brukarrådet för missbruksfrågor och Lars Alfredsson som är anställd av vårdsamverkansgrupperna i länet. De kommer att arbeta gemensamt med uppdraget mot både profession och brukarrörelsen. Arbetet utgår bland annat från den kartläggning av brukarmedverkan som NSPHiG gjorde 2017. Här kan du läsa den.

Idag görs mycket arbete för brukarinflytande i regionen, bland annat genom NSPHiG. Det här uppdraget handlar om att stärka det arbete som redan pågår.

– Det finns många riktlinjer idag som pratar om brukarinflytande men ingen gemensam definition för vad det egentligen innebär. Det ska vi ta fram. Vi kommer försöka ta ett helhetsgrepp om brukarinflytandet i regionen men samtidigt utgå från befintliga strukturer i delregionerna, berättar Sara Svensson.

Hon kommer bland annat arbeta med att undersöka vilka brukarföreningar som finns i länet och vad de ser för behov för att kunna arbeta mer med brukarinflytande.

– Vi behöver skapa samverkansmöjligheter mellan föreningarna för ju fler man är desto starkare röst får man. Det kommer finnas större behov av brukarrepresentation i framtiden.

Hon vill gärna komma i kontakt med brukar- och närståendeföreningar i Västra Götalandsregionen och höra mer om hur de tänker att brukarinflytandet kan stärkas.

Lars Alfredsson kommer att fokusera på hur psykiatrin ska arbeta med brukarinflytande. Han menar att i psykiatrin idag så har man inte riktigt analyserat vad som krävs av en organisation för att verkligen få in tankar och åsikter från brukare som kan förbättra kvalitén.

– Det handlar om att skapa ett reellt inflytande, ingen falsk fasad. Många verksamheter arbetar med brukarinflytande idag men brukare själva lyfter att det handlar mest om att de blir informerade om verksamheten. De är inte med i beslutsprocessen från början.

Sara Svensson och Lars Alfredsson kommer också arbeta med utvecklingen av SIP ( Samordnad individuell plan) i regionen och planen är att samarbeta med regionens SIP-koordinator, den person som har övergripande ansvar för utvecklingen av SIP i regionen.

Uppdraget startade i november och kommer att pågå i åtminstone 14 månader, men det finns möjligheter att det kan fortsätta längre än så. Tanken är att under den tiden ha kommit igång med att bygga upp en fungerande struktur för inflytande.

– Målet på lång sikt är att det här ska leda till en ökad kvalitét i psykiatrin och att det ska bidra till en vård och omsorg som främjar psykisk hälsa, säger Lars Alfredsson.

Kategorier Brukarinflytande

Internetbaserad KBT med Peer Supportrar

22 mars, 2019
Vilken effekt har kamratstödd, internetbaserad KBT för patienter med ångestdiagnoser? Det ska nu undersökas i ett projekt där två av NSPHiG:s Peer Supportrar arbetar för Ebba-enheten, en central enhet för internetbaserad KBT i Södra Älvsborg. Peer Supportrar är certifierade stödpersoner ...
Läs mer

Workshop om delat beslutsfattande

08 mars, 2019
Delat beslutsfattande- hur funkar det? Det här är en workshop för dig som vill lära dig mer om hur du kan bli mer delaktig i beslut som rör din eller din närståendes vård och omsorg. Enligt lagstiftning och riktlinjer ska vård och omsorg genomsyras av brukardelaktighet. Delat Beslutsfat ...
Läs mer

Seminarium om samarbete mellan anhöriga, patienter och psykiatrin

07 mars, 2019
-Anhöriga måste ses som en viktig resurs i vården. De har viktig kunskap om personen som är sjuk, säger Malin Emanuelsdotter, NSPHiG som igår deltog på seminariet Trialog- att rusta för ett gott samarbete inom psykiatrin, tillsammans med Lennart Lundin, psykolog och Lena Hultén från Anh ...
Läs mer