Ny satsning på brukarinflytande

30 november, 2018

– Det handlar om att brukare ska ha ett reellt inflytande i vården och genom det ökar kvalitén i psykiatrin, så beskriver Sara Svensson och Lars Alfredsson syftet med sitt nya uppdrag att stärka systematiskt brukarinflytande regionalt, delregionalt och lokalt i Västra Götaland.

 

Uppdraget är en del i arbetet med den regionala handlingsplanen för psykisk hälsa som tagits fram av Västra Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt NSPHiG. Det är dessa parter som nu tillsammans gör satsningen på brukarmedverkan.

Två personer arbetar sedan första november med detta uppdrag: Sara Svensson som är anställd av NSPHiG och Brukarrådet för missbruksfrågor och Lars Alfredsson som är anställd av vårdsamverkansgrupperna i länet. De kommer att arbeta gemensamt med uppdraget mot både profession och brukarrörelsen. Arbetet utgår bland annat från den kartläggning av brukarmedverkan som NSPHiG gjorde 2017. Här kan du läsa den.

Idag görs mycket arbete för brukarinflytande i regionen, bland annat genom NSPHiG. Det här uppdraget handlar om att stärka det arbete som redan pågår.

– Det finns många riktlinjer idag som pratar om brukarinflytande men ingen gemensam definition för vad det egentligen innebär. Det ska vi ta fram. Vi kommer försöka ta ett helhetsgrepp om brukarinflytandet i regionen men samtidigt utgå från befintliga strukturer i delregionerna, berättar Sara Svensson.

Hon kommer bland annat arbeta med att undersöka vilka brukarföreningar som finns i länet och vad de ser för behov för att kunna arbeta mer med brukarinflytande.

– Vi behöver skapa samverkansmöjligheter mellan föreningarna för ju fler man är desto starkare röst får man. Det kommer finnas större behov av brukarrepresentation i framtiden.

Hon vill gärna komma i kontakt med brukar- och närståendeföreningar i Västra Götalandsregionen och höra mer om hur de tänker att brukarinflytandet kan stärkas.

Lars Alfredsson kommer att fokusera på hur psykiatrin ska arbeta med brukarinflytande. Han menar att i psykiatrin idag så har man inte riktigt analyserat vad som krävs av en organisation för att verkligen få in tankar och åsikter från brukare som kan förbättra kvalitén.

– Det handlar om att skapa ett reellt inflytande, ingen falsk fasad. Många verksamheter arbetar med brukarinflytande idag men brukare själva lyfter att det handlar mest om att de blir informerade om verksamheten. De är inte med i beslutsprocessen från början.

Sara Svensson och Lars Alfredsson kommer också arbeta med utvecklingen av SIP ( Samordnad individuell plan) i regionen och planen är att samarbeta med regionens SIP-koordinator, den person som har övergripande ansvar för utvecklingen av SIP i regionen.

Uppdraget startade i november och kommer att pågå i åtminstone 14 månader, men det finns möjligheter att det kan fortsätta längre än så. Tanken är att under den tiden ha kommit igång med att bygga upp en fungerande struktur för inflytande.

– Målet på lång sikt är att det här ska leda till en ökad kvalitét i psykiatrin och att det ska bidra till en vård och omsorg som främjar psykisk hälsa, säger Lars Alfredsson.

Kategorier Brukarinflytande

"Att komma till sin rätt" presenterade slutrapport

11 februari, 2019
Det treåriga Arvsfondsprojektet ” Att komma till sin rätt” har kommit till sitt slut och projektmedarbetarna presenterade den 7 februari sin slutrapport. - Vi märker ett stort intresse för den här metoden och våra aktiviteter, säger Agneta Persson som arbetar med projektet. Ungefär ett ...
Läs mer

SIP- För dig som behöver få dina kontakter med socialtjänst och sjukvård samordnade

04 januari, 2019
SIP, Samordnad Individuell Plan, är till för att underlätta för dig som får insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Målet är att synliggöra ditt behov av stöd utifrån ditt perspektiv och att samordna stödet mellan de olika insatsgivarna och tydliggöra respektives an ...
Läs mer

Ny utbildning för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

16 november, 2018
NSPHiG har tagit fram en ny utbildning för anhöriga till personer med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariationer. Under fem tillfällen i höst har anhöriga i Härryda kommun fått ta del av föreläsningar och diskussioner om hur man kan hantera vardagen som anh ...
Läs mer