Ny utbildning för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

16 november, 2018

NSPHiG har tagit fram en ny utbildning för anhöriga till personer med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariationer. Under fem tillfällen i höst har anhöriga i Härryda kommun fått ta del av föreläsningar och diskussioner om hur man kan hantera vardagen som anhörig.

Jenny Ahto och Elisabeth Hurtado Lundberg NSPHiG har just avslutat pilotutbildningen i Härryda och responsen på utbildningen har varit väldigt positiv. Lerum är nästa kommun som kommer erbjuda utbildningen med start i februari 2019. Här kan du läsa mer om anhörigstödet i Lerum.

Under fem tillfällen i höst har tolv deltagare träffats och lärt sig om olika tekniker och förhållningsätt kring hur de kan vara ett stöd för sina närstående och för sig själva. Teori varvas med att deltagarna delar med sig av egna erfarenheter.

– Många anhöriga känner sig ensamma och man vet inte hur man ska göra för att hjälpa sin anhöriga och samtidigt inte bli utsliten. Känslor av skuld och skam är också vanligt.  Men tillsammans blir vi starkare. Det är viktigt att få fler perspektiv på sin situation och få tips av andra. Det här blir också ett sätt att känna gemenskap och bekräftelse, säger Elisabet Hurtado Lundberg

Varje kurstillfälle har tagit upp olika teman, bland annat hur det kan vara att leva med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionshinder, attityder och fördomar i samhället och hos en själv och hur man hantera det och hur man tar hand om sig själv.

– Deltagarna har varit så fina och generösa och delat med sig av sina erfarenheter. Samtalen har kretsat kring det vardagliga och fokuset har legat på hur det är att vara anhörig, berättar Elisabet Hurtado Lundberg

Vad ser ni som målet med den här kursen?

– Det är att skapa ett koncept så att fler anhöriga ska få mötas på det här sättet. På sikt kanske  också att man blir motiverad att göra sin röst hörd som anhörig  och att man kan ta plats i samhällsdebatten, säger Elisabet Hurtado Lundberg.

 

Vad är din förhoppning att de som gått kursen får med sig?

– Att de inte är ensamma  och att de känner en gemenskap med andra och våga prata mer om hur de har det. Genom att de vågar öppna upp och prata mer om sin situation så vågar förhoppningsvis och andra bli mer öppna.

För frågor om utbildningen maila elisabet@nsphig.se

 

Kategorier Okategoriserad

"Att komma till sin rätt" presenterade slutrapport

11 februari, 2019
Det treåriga Arvsfondsprojektet ” Att komma till sin rätt” har kommit till sitt slut och projektmedarbetarna presenterade den 7 februari sin slutrapport. - Vi märker ett stort intresse för den här metoden och våra aktiviteter, säger Agneta Persson som arbetar med projektet. Ungefär ett ...
Läs mer

SIP- För dig som behöver få dina kontakter med socialtjänst och sjukvård samordnade

04 januari, 2019
SIP, Samordnad Individuell Plan, är till för att underlätta för dig som får insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Målet är att synliggöra ditt behov av stöd utifrån ditt perspektiv och att samordna stödet mellan de olika insatsgivarna och tydliggöra respektives an ...
Läs mer

Ny satsning på brukarinflytande

30 november, 2018
– Det handlar om att brukare ska ha ett reellt inflytande i vården och genom det ökar kvalitén i psykiatrin, så beskriver Sara Svensson och Lars Alfredsson syftet med sitt nya uppdrag att stärka systematiskt brukarinflytande regionalt, delregionalt och lokalt i Västra Götaland.   U ...
Läs mer