Ny utbildning för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

16 november, 2018

NSPHiG har tagit fram en ny utbildning för anhöriga till personer med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariationer. Under fem tillfällen i höst har anhöriga i Härryda kommun fått ta del av föreläsningar och diskussioner om hur man kan hantera vardagen som anhörig.

Jenny Ahto och Elisabeth Hurtado Lundberg NSPHiG har just avslutat pilotutbildningen i Härryda och responsen på utbildningen har varit väldigt positiv. Lerum är nästa kommun som kommer erbjuda utbildningen med start i februari 2019. Här kan du läsa mer om anhörigstödet i Lerum.

Under fem tillfällen i höst har tolv deltagare träffats och lärt sig om olika tekniker och förhållningsätt kring hur de kan vara ett stöd för sina närstående och för sig själva. Teori varvas med att deltagarna delar med sig av egna erfarenheter.

– Många anhöriga känner sig ensamma och man vet inte hur man ska göra för att hjälpa sin anhöriga och samtidigt inte bli utsliten. Känslor av skuld och skam är också vanligt.  Men tillsammans blir vi starkare. Det är viktigt att få fler perspektiv på sin situation och få tips av andra. Det här blir också ett sätt att känna gemenskap och bekräftelse, säger Elisabet Hurtado Lundberg

Varje kurstillfälle har tagit upp olika teman, bland annat hur det kan vara att leva med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionshinder, attityder och fördomar i samhället och hos en själv och hur man hantera det och hur man tar hand om sig själv.

– Deltagarna har varit så fina och generösa och delat med sig av sina erfarenheter. Samtalen har kretsat kring det vardagliga och fokuset har legat på hur det är att vara anhörig, berättar Elisabet Hurtado Lundberg

Vad ser ni som målet med den här kursen?

– Det är att skapa ett koncept så att fler anhöriga ska få mötas på det här sättet. På sikt kanske  också att man blir motiverad att göra sin röst hörd som anhörig  och att man kan ta plats i samhällsdebatten, säger Elisabet Hurtado Lundberg.

 

Vad är din förhoppning att de som gått kursen får med sig?

– Att de inte är ensamma  och att de känner en gemenskap med andra och våga prata mer om hur de har det. Genom att de vågar öppna upp och prata mer om sin situation så vågar förhoppningsvis och andra bli mer öppna.

För frågor om utbildningen maila elisabet@nsphig.se

 

Kategorier Okategoriserad

Har du egen erfarenhet av psykisk ohälsa? Tycker du om att intervjua? Vill du tjäna extra pengar?

27 maj, 2019
Hösten 2019 ska NSPHiG göra brukarrevision på flera verksamheter i Trollhättan. Vi söker nu personer som ska intervjua brukarna i dessa verksamheter. Om du bor i Trollhättan och tycker detta låter intressant, hör av dig till oss! Vi söker personer som ska intervjua brukare i socialpsykiatr ...
Läs mer

Besök av myndigheten Vårdanalys

07 maj, 2019
Två personer från Vårdanalys, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys besökte NSPHiG igår. De arbetar just nu med att följa upp Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård. Till mötet var olika viktiga personer inbjudna som har erfarenhet av vård/slutenvård, såsom Peer suppor ...
Läs mer

Workshop om Delat beslutsfattande

03 maj, 2019
Delat beslutsfattande- hur funkar det? Det här är en workshop för dig som vill lära dig mer om hur du kan bli mer delaktig i beslut som rör din eller din närståendes vård och omsorg. Enligt lagstiftning och riktlinjer ska vård och omsorg genomsyras av brukardelaktighet. Delat Beslutsfat ...
Läs mer