NSPHiG:s informationsfolder

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg/Västra Götaland,
startade 2008 och är ett nätverk av idag 16 medlemsföreningar inom
området psykisk hälsa. Läs mer om vad vi gör och hur vi arbetar.

Ladda ner foldern här.

Så vill vi ha det

I NSPH:s visionsskrift “Så vill vi ha det” kan du läsa om vår vision, bakgrund och verksamhet. Vi berättar om hur NSPH arbetar och vilka mål vi har satt tillsammans med våra medlemsorganisationer. Vi resonerar även kring “Inget om oss utan oss” – hur vi anser att patienter, anhöriga och brukare bör få ökat inflytande på alla nivåer i samhället.

Ladda ner foldern här.