Panelsamtal med politiker från Västra Götaland

06 maj, 2014
Panelsamtal med politiker i Västra Götaland

Panelsamtal med politiker i Västra Götaland

6 maj 2014

5-9 maj har Hjärnkoll en nationell aktivitetsvecka med tema att bla uppmärksamma Hjärnkolls framtid,

Idag välkomnade vi representanter från alla politiska partier från Västra Götalandsregionen.  Attitydambassadörer från Hjärnkoll i VG lunchminglade tillsammans med de inbjudna politikerna, där vi lärde  känna varandra lite grand. Eftermiddagen fortsatte sen med en föreläsning av Sonny Wåhlstedt kampanjlänsansvarig för Hjärnkoll i VG, om vad Hjärnkoll har haft för mål, vad den uppnått och passade på att skicka med en fråga till politikerna till det avslutande panelsamtalet. ”Hur kan du och ditt parti komma med i kampanjen”?

Därefter lyssnade vi på två ambassadörsberättelser. Mary-Anne Jakobsson berättade om erfarenheter ur ett arbetslivsperspektiv och Joline Johansson ur ett vårdperspektiv. Båda berättelserna lämnade djupa avtryck hos publiken.

Under det avslutande panelsamtalet, där representanter från Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna samt Miljöpartiet, framkom många bra intentioner om resurser till vården, tankar om vårdval, fler psykologer på vårdcentraler mm

Alla partier tyckte att frågor kring bemötande och attitydförändring är viktiga .De ville bla försöka få till möten mellan politiker och ambassadörer. Vi lär få återkomma till frågan längre fram.  Hjärnkolls ekonomiska framtid ska också  klargöras under året. En bra dag för både Hjärnkoll och regionens politiker!

Kategorier Hjärnkoll

Presentation av SIP (Samordnad Individuell Plan) och samverkan

06 september, 2019
Sara Svensson, koordinator brukarinflytande NSPHiG presenterar en brukarstyrd brukarrevison om SIP och samverkan. Följ länken nedan för att se presentationen. https://vimeo.com/vastragotaland/review/341995123/e512664ade   ...
Läs mer

Har du egen erfarenhet av psykisk ohälsa? Tycker du om att intervjua? Vill du tjäna extra pengar?

27 maj, 2019
Hösten 2019 ska NSPHiG göra brukarrevision på flera verksamheter i Trollhättan. Vi söker nu personer som ska intervjua brukarna i dessa verksamheter. Om du bor i Trollhättan och tycker detta låter intressant, hör av dig till oss! Vi söker personer som ska intervjua brukare i socialpsykiatr ...
Läs mer

Besök av myndigheten Vårdanalys

07 maj, 2019
Två personer från Vårdanalys, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys besökte NSPHiG igår. De arbetar just nu med att följa upp Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård. Till mötet var olika viktiga personer inbjudna som har erfarenhet av vård/slutenvård, såsom Peer suppor ...
Läs mer