Peer Support i artikel om internetbaserad KBT

24 augusti, 2020

I dagarna har en vetenskaplig artikel om Peer Support i internetbaserad KBT publicerats. Namnet på artikeln är ”Primary Care Peer-Supported Internet-Mediated Psychological Treatment for Adults With Anxiety Disorders: Mixed Methods Study” och den är publicerad i JMIR Formative Research.

En peer supporter, eller kamratstödjare som det också kallas för, är en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning och som blir professionellt verksam för att stötta brukare/patienter i deras återhämtning. Peer supportern ersätter inte annan personal, utan fungerar som ett komplement. Exempel på saker som en peer supporter kan arbeta med är: samtalspartner, stöd inför och under möten, aktiviteter enskilt eller i grupp samt ett stöd inför utskrivning.

”Primary Care Peer-Supported Internet-Mediated Psychological Treatment for Adults With Anxiety Disorders: Mixed Methods Study” undersöker patienters upplevelser av internetbaserad KBT, där de erbjuds stöd av peer supporters (Helen och Niclas). Patienterna fick delta i ett åtta veckor långt program via primärvården, där de behandlas för ångestproblematik. Resultatet av studien visar att patienterna, med hjälp av peer supporters, efter behandlingens slut upplevde minskad ångest och ökad grad av empowerment. Studien föreslår därför att större undersökningar av effektiviteten av peer supportrar i internetbaserad KBT bör göras.

Författarna till den artikeln är Linnea Nissling, Claudia Fahlke, Josefine L Lilja, Ingmarie Skoglund och Sandra Weineland. De är verksamma som forskare eller doktorander på Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska akademin.

Det är glädjande att läsa att peer supporters kan fylla viktiga funktioner även i den internetbaserade vården!

Du kan läsa hela artikeln här.

Läs brukarrevisionen på Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom

18 september, 2020
I veckan presenterades resultatet av en brukarrevision på Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Mottagningen ville, som en del av revisionen, utvärdera deras 37 veckors gruppbehandlingsprogram. De önskade därför att urvalet skulle bestå av personer som ...
Läs mer

Handboken i brukarinflytande är snart klar

14 september, 2020
Under det senaste året har NSPHiG arbetat med att ta fram en handbok i brukarinflytande. Den riktar sig till såväl kommuner och regioner som brukarorganisationer för att utveckla brukarinflytandet i nära samverkan mellan parterna. Uppdraget att ta fram en handbok i brukarinflyt ...
Läs mer

Föreningar i fokus: Suicide Zero

28 augusti, 2020
NSPHiG består av och samverkar med 17 föreningar inom det psykiatriska området. Varje förening driver också var för sig frågor och aktiviteter som rör deras medlemmar. För att uppmärksamma detta presenterar vi en förening i taget, där de får möjligheten att berätta om sin verksamhet. ...
Läs mer