Presentation av SIP (Samordnad Individuell Plan) och samverkan

06 september, 2019

Sara Svensson, koordinator brukarinflytande NSPHiG, presenterar en brukarstyrd brukarrevision om SIP och samverkan.

CEPI-dagar om aktuell forskning inom området psykisk hälsa

11 november, 2019
Mellan 11 och 12 november deltar NSPHiG på CEPI-dagar i Lund. CEPI är ett tvärvetenskapligt centrum för socialpsykiatrisk forskning i Sverige. Tillsammans med representanter från bland annat NSPH och NSPH Skåne lyftes många intressanta områden upp under konferensens första dag. Deltagarna f ...
Läs mer

Heldagskonferens om brukarinflytande

07 november, 2019
Tillsammans med Västra Götalandsregionen, VästKom och Brukarrådet för missbruksfrågor Västra Götaland hade NSPHiG bjudit in profession, ledning och brukar- och närståenderepresentanter inom psykisk ohälsa till en heldagskonferens med tema brukarinflytande. Syftet med dagen är att trä ...
Läs mer

"Hela jag- vi täpper till mellanrummen tillsammans" - en film av SKL i samverkan med NSPH

28 oktober, 2019
SKL driver en satsning att förbättra förutsättningar för samverkan mellan regioner och kommuner avseende in-/utskrivning i slutenvården. Som ett led i det har de tagit fram filmen "Hela jag- vi täpper till mellanrummen tillsammans" i samarbete med NSPH. Filmen är tänkt att fungera som en ...
Läs mer