NSPHiG:s projekt & uppdrag

NSPHiG arbetar med flera olika projekt och uppdrag som på ett eller annat sätt handlar om att öka kunskapen om psykisk ohälsa, öka inflytandet och egenmakten för brukare, förbättra bemötandet till personer med psykisk ohälsa.

Vi utvecklar också olika metoder för arbetet inom området psykisk ohälsa. Metoderna och projekten/uppdragen tillför medlemsföreningarna mer kraft och kunskap för att kunna arbeta vidare med gemensamma, men också egna frågor inom området.

De som arbetar i projekten/uppdragen har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller som anhörig. Detta gör att vi tar oss an frågorna i varje projekt/uppdrag med en unik kunskap om hur det kan vara att leva med psykisk ohälsa eller funktionsvariation. I varje projekt finns en projektledare/samordnare och ibland en assistent. Vid behov arbetar vi också gränsöverskridande i projekten. NSPHiGs administration och kommunikationsdel bidrar med projektstöd vid behov.

NSPHiG rekryterar personer från medlemsföreningarna till olika uppdrag inom projekten, t.ex. informatörer för Hjärnkoll, brukarrevisorer eller Peer Supporters. Projektens verktyg/metoder är bl.a. enkätundersökningar, djupintervjuer, studiecirklar, utbildningsinslag, föreläsningar. En del arbetsuppgifter består i att sitta med i handlingsplansarbete och i regionsamverkansgrupper.

Projekten riktar sig till olika målgrupper:

  • Individnivå
  • Verksamhetsnivå
  • Systemnivå

 

Finansiering av verksamheten

NSPHiG erhåller organisationsbidrag från Göteborgs stad. Projekten/uppdragen finansieras bl.a. av Göteborgs stad Psykiatrisamordning, Västra Götalandsregionen, Västkom, Socialstyrelsen och Allmänna Arvsfonden. Vissa bidrag beviljas efter årlig ansökan. Uppdragen/överenskommelserna om olika projekt är oftast 1-åriga med återrapporteringskrav och förhandlingar med varje uppdragsgivare, om nästkommande års satsningar inom området.