Att komma till sin rätt

Att komma till sin rätt handlar om att skapa metoder för hur man kan arbeta med mänskliga rättigheter inom psykiatrin. Det är ett treårigt Arvsfondprojekt som drivs av både personer med egen erfarenhet av psykos och av personal inom psykiatrin.


I detta projekt föreläser projektmedarbetare om arbetet med mänskliga rättigheter inom psykiatrin. I samarbete med Avdelningen för mänskliga rättigheter VGR, håller NSPHiG workshops för personal och brukare inom psykiatrin kring människorättsbaserat arbetssätt, normer, diskriminering, härskartekniker och olika etiska dilemman som kan uppstå inom psykiatrin. 

I projektet ingår också samtalsgrupper för brukare med olika teman kopplat till psykisk ohälsa. Dessa grupper bygger på en metod där en eller två personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa leder gruppen tillsammans med en person som har en professionell kunskap kring psykisk ohälsa. Vid första grupptillfället tas underteman fram tillsammans med deltagarna i gruppen. Arbetet i gruppen bygger därmed på mänskliga rättighetsprinciperna om delaktighet och jämlikhet.

Projektmedarbetarna har också arbetat med att ta fram en metod/rörelseprogram tillsammans med en fysioterapeut där man genom kroppen och rörelsen kan känna värdighet och empowerment. 

Ladda ner projektets skrifter

Projektet avslutades 31 mars 2019 och i samband med det tog man fram två vägledningar, en som riktar sig till skyldighetsbärare

och en som riktar sig till rättighetsbärare.

Huvudman för Att komma till sin rätt är Sahlgrenska Universitetssjukhus psykosvård Nordost och det drivs i samarbete med NSPHiG. Bakgrunden till projektet är ett pilotprojekt som drevs av Avdelningen för mänskliga rättigheter. Här hittar du slutrapporten för pilotprojektet Att pröva ett människorättsbaserat arbetssätt i praktiken.

 

Filmen Mänskliga rättigheter – Det gör något med oss, beskriver detta pilotprojekt.