Föreningsuppdrag

Människor som lever med psykisk ohälsa ska få göra sina röster hörda. Ett sätt kan vara att engagera sig i en förening. NSPHiG arbetar med att stödja föreningsarbetet och inspirera brukare till olika sätt att mötas och engagera sig på.

Sedan 2017 arbetar NSPHiG på uppdrag av Kommittén för mänskliga rättigheter med ett tre år långt projekt för att utveckla inflytandet för brukar- och anhörigföreningar inom området psykisk ohälsa i Västra Götaland.

Vi arbetar också för att nå dem som inte vill eller kan organisera sig genom en förening för att erbjuda metodstöd, utbildningar och skapa mötesplatser. Projektet avslutas december 2019.

Exempel på vad vi har gjort och vad vi arbetar med kontinuerligt:

  • Kartläggning av föreningar och kontaktpersoner inom brukar- och anhörigorganisationer
  • Kartläggning av mötesplatser där målgruppen befinner sig, både i kommuner och på delregional nivå i Västra Götaland
  • Dialoger med kommuner där inga brukarorganisationer eller kontaktpersoner finns tillgängliga
  • Nå brukare och patienter som inte är organiserade för att ta reda på vilka aktiviteter de efterfrågar
  • Stötta befintliga föreningar och bildandet av nya organisationer genom bland annat studiecirkelutbildningen ”Med starkare röst” för att öka kunskapen om hur man organiserar sig intressepolitiskt
  • Samordning av frågor från våra medlemsorganisationer
  • Dialogmöten för politiker och föreningar för att öka kontakten och kunskapen
  • Föreläsningar och dialogsamtal om SIP (Samordnad individuell plan) både för personal och brukare/närstående

Det sista året har som mål att ha åstadkommit självbärande inflytande- och samverkansprocesser lokalt och delregionalt mellan kommun, delregion och brukarorganisation, nätverk eller kontaktperson.