Föreningsuteckling

Människor som lever med psykisk ohälsa ska få göra sina röster hörda. Ett sätt kan vara att engagera sig i en förening. NSPHiG arbetar med att stödja föreningsarbetet och inspirera brukare till olika sätt att mötas och engagera sig på.

Sedan 2017 arbetar NSPHiG på uppdrag av Kommittén för mänskliga rättigheter med ett tre år långt projekt för att utveckla inflytandet för brukar- och anhörigföreningar på området psykisk ohälsa i Västra Götaland.

Vi arbetar också för att nå dem som inte vill eller kan organisera sig genom en förening för att erbjuda metodstöd, utbildningar och skapa mötesplatser.
Projektet avslutas december 2019.

Några exempel på vad vi gjort och vad vi arbetar med kontinuerligt:

  • Kartläggning av föreningar/kontaktpersoner inom brukar- anhörigorganisationer
  • Kartläggning av mötesplatser där målgruppen befinner sig, i kommuner och på delregional nivå i Västra Götaland.
  •  Dialog med kommuner där inga brukarorganisationer eller kontaktpersoner finns tillgängliga.
  • Vi arbetar för att nå brukare och patienter som inte är organiserade för att ta reda på vilka aktiviteter de efterfrågar.
  •  Stötta befintliga föreningar och bildandet av nya organisationer genom bland annat studiecirkel-utbildning ”Med starkare röst” för att öka kunskapen om hur man organiserar sig intressepolitiskt arbete.
  •  Samordning av frågor från våra medlemsorganisationer
  •  Dialogmöte för politiker och föreningar, för att öka kontakten och ökad kunskap.
  •  Föreläsningar och dialogsamtal om SIP ( Samordnad individuell plan både för personal och brukare/närstående.

Det sista året har som mål att ha åstadkommit självbärande inflytande- och samverkansprocesser lokalt och delregionalt mellan kommun, delregion och brukarorganisation, nätverk eller kontaktperson.