Hjärnkoll

I Sverige har tre av fyra erfarenheter av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Hjärnkoll i Västra Götaland arbetar för att öka öppenheten och kunskaperna om och kring psykisk hälsa och ohälsa.

Negativa föreställningar, diskriminerande attityder och beteenden i omgivningen hindrar många att återhämta sig och utveckla fungerande livsstrategier. Det kan leda till skuld- och skamkänslor vilket gör att många blundar för problemen och väntar länge med att söka hjälp. Lika rätt till utbildning, vård, arbete och sociala sammanhang är inte heller en självklarhet för alla om du har erfarenhet av psykisk ohälsa.

Hjärnkollsambassadörer föreläser om sina erfarenheter

Navet i Hjärnkolls arbete är särskilt utbildade ambassadörer med antingen egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller som nära anhörig. Våra ambassadörer är kvinnor och män med erfarenhet av en rad olika psykiska sjukdomar och funktionstillstånd, både självupplevt och som anhörig. Ambassadörerna föreläser, leder utbildningar, startar diskussioner, arrangerar etikcaféer och mycket annat – på skolor, arbetsplatser, myndigheter och ute i samhället. Syftet med ambassadörerna är att skapa öppenhet, engagemang och minska fördomar kring psykisk ohälsa. I Västra Götaland så finns det cirka 30 aktiva ambassadörer.

Våra olika koncept

Vi har några riktade koncept där ambassadörerna kan bidra med en unik kunskap gällande hur till exempel medarbetare och chefer kan bemöta och stötta en person som har psykisk ohälsa. Läs mer om vårt arbetslivskoncept. Vi har också ambassadörer som kan berätta om sina upplevelser av psykisk ohälsa och migration. Etikcafé är ett koncept som innebär att våra ambassadörer kommer till dig som arbetar inom den psykiatriska slutenvården.

Vill du veta mer om det här projektet?

Titta in på Hjärnkoll i Västra Götalands egen hemsida.

Läs mer