Koordinator brukarinflytande

Den 1 november 2018 startade ett uppdrag med syfte att utveckla brukarinflytandet i Västra Götaland.

Uppdraget är en del i arbetet med den regionala handlingsplanen för psykisk hälsa som tagits fram av Västra Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt NSPHiG. Det är dessa parter som nu tillsammans gör satsningen på brukarmedverkan. Uppdraget utgår från den kartläggning av brukarmedverkan som NSPHiG gjorde i regionen 2017, Brukarinflytande inom området psykisk hälsa på kommunal och vårdsamverkansnivå i Västra Götaland.

Två personer arbetar med uppdraget, Sara Svensson som är en gemensam resurs för brukarorganisationerna NSPHiG och Brukarrådet för missbruksfrågor och Lars Alfredsson som är en gemensam resurs för vårdsamverkansgrupperna i länet. Deras uppdrag går ut på att utveckla arbetssätt, strukturer och rutiner kring systematisk brukarmedverkan. Samverkan ska skapas utifrån varje vårdsamverkansgrupp och de verksamheter och föreningar som finns i respektive geografiska område. Uppdraget pågår under hela 2019 och kan komma att förlängas.

Läs intervju med Sara Svensson och Lars Alfredsson här.
Uppdragsbeskrivning