”Psykvården kan vara skadlig”

04 maj, 2012

christina_ahl_svt

Den psykiatriska vården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan vara farlig för patienterna, det skriver Patientnämnden i Göteborg i ett brev till Regionstyrelsen, efter att i början av året fått in dubbelt så många anmälningar från missnöjda patienter som året innan. Ett återkommande problem är att patienter inom psykiatrin inte får någon stadig läkarkontakt.

Christina Ahl som arbetar som administratör på NSPHiG medverkade i Västnytt och berättade om hur hon fick byta läkare och hur svårt det är att få en kontinuerlig kontakt, något som Patienmämnden uppmärksammat i de anmälningar som kommit in.

 

– Det här innebär att man får sämre vård. Vi har till uppgift att tillvarata patienternas intressen och vi är bekymrade, säger Dragan Dobromirovic (S) ordförande för Patientnämnden i Göteborg. Patientnämnden har nu slagit larm till Regionstyrelsen.

Under årets två första månader fick de in 42 klagomål på psykiatrin vid Sahlgrenska, dubbelt så många som samma period förra året. En knapp tredjedel av dem, 13 stycken, handlade om patienter som antingen försökt men inte fått träffa en specialistläkare. Eller som lider av att inte ha någon specifik läkare att komma till. Enligt Martin Rödholm, processansvarig för vuxenpsykiatrin vid Sahlgrenska, handlar många av de inkomna ärendena om en öppen psykiatrisk mottagning på Hisingen som har läkarbrist. Men både Patientnämnden och flera patientföreningar Västnytt pratat med vittnar om att samma läkarbrist finns på många håll inom psykiatrin.

– Ja vi har läkarbrist och så ser det i stort sett ut i hela Sverige med några undantag, säger Martin Rödholm. Han menar att bristen på psykiatriker varit känd i många år och att fler läkare måste vidareutbildas till psykiatriker. På Sahlgrenska försöker man nu lösa problemet genom att de läkare som finns hjälps åt att jobba mer än heltid, läkare rekryteras utomlands och det struktureras om internt så att psykiatriker inte ska utföra arbetsuppgifter som annan vårdpersonal kan göra istället.

Att läkarbristen påverkar patienterna negativt, det kan Christina Ahl skriva under på. Tre gånger de senaste tio åren har hon sökt professionell hjälp för utmattningsdepression och hon menar att en stadig kontakt mellan läkare och patient är direkt avgörande.

– Det handlar inte bara om mediciner och sjukintyg utan också rehabiliteringshjälp och en kunnig läkare som förstår en och känner till ens historia, säger hon. Martin Rödholm håller med om att den stabila läkarkontakten är nyckeln till bra vård och han lovar dessutom att det är något som patienterna framöver kan räkna med att få.

– Nu har vi situationen säkrad fram till sommaren, och med all säkerhet också efter. Det kommer bli bättre, det är jag helt övertygad om, säger han. Ni har redan använt er av stafettläkare inom psykiatrin, är de vidareutbildade och kan ni inte anställa dem i så fall?

– Jo det är precis vad som hänt men det räcker inte. Enligt Helen Eliasson, ordförande för Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsutskott, står regionen bakom Martin Rödholms löfte att det ska bli bättre till hösten.

– Ja självklart eftersom vi har en dialog hela tiden mellan sjukhuset och regionen. Det här gör vi tillsammans.

Ida Clifford

 

Kategorier Okategoriserad

Internetbaserad KBT med Peer Supportrar

22 mars, 2019
Vilken effekt har kamratstödd, internetbaserad KBT för patienter med ångestdiagnoser? Det ska nu undersökas i ett projekt där två av NSPHiG:s Peer Supportrar arbetar för Ebba-enheten, en central enhet för internetbaserad KBT i Södra Älvsborg. Peer Supportrar är certifierade stödpersoner ...
Läs mer

Workshop om delat beslutsfattande

08 mars, 2019
Delat beslutsfattande- hur funkar det? Det här är en workshop för dig som vill lära dig mer om hur du kan bli mer delaktig i beslut som rör din eller din närståendes vård och omsorg. Enligt lagstiftning och riktlinjer ska vård och omsorg genomsyras av brukardelaktighet. Delat Beslutsfat ...
Läs mer

Seminarium om samarbete mellan anhöriga, patienter och psykiatrin

07 mars, 2019
-Anhöriga måste ses som en viktig resurs i vården. De har viktig kunskap om personen som är sjuk, säger Malin Emanuelsdotter, NSPHiG som igår deltog på seminariet Trialog- att rusta för ett gott samarbete inom psykiatrin, tillsammans med Lennart Lundin, psykolog och Lena Hultén från Anh ...
Läs mer