SIP-seminarium på NOSAM Lundby, Göteborg

02 februari, 2017

SIP brukarinflytande

Under våren 2017 arrangerar NOSAM- lokal samverkan i Lundby en serie seminarier med temat SIP (Samordnad Individuell Plan). SIP har varit en lag sedan 2010 och arbetet med att implementera SIP som arbetssätt pågår för fullt runtom i Västra Götalandsregionen. Den lokala samverkan i stadsdelen Lundby arrangerar nu fem heldagskurser för personal inom primärvård och socialtjänsten, där temat är SIP, Kommun och Region i Samverkan i Göteborgsområdet, och Brukarperspektivet.

 

NSPHiG kommer att delta som föreläsare under seminarierna med temat ”SIP ur ett brukarperspektiv”. Organisationen kommer även att delta i en liknande satsning under våren tillsammans med den lokala vårdsamverkan i Trollhättan.

 

Elisabet Hurtado Lundberg som arbetar som Region- och Utbildningsansvarig på NSPHiG:s kansli berättar att det varit mycket uppskattat bland deltagarna att få ta del av brukarperspektivet. På bilden ser ni Elisabet föreläsa om SIP.

 

Vill du veta mer om SIP? Läs här:

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html

Internetbaserad KBT med Peer Supportrar

22 mars, 2019
Vilken effekt har kamratstödd, internetbaserad KBT för patienter med ångestdiagnoser? Det ska nu undersökas i ett projekt där två av NSPHiG:s Peer Supportrar arbetar för Ebba-enheten, en central enhet för internetbaserad KBT i Södra Älvsborg. Peer Supportrar är certifierade stödpersoner ...
Läs mer

Workshop om delat beslutsfattande

08 mars, 2019
Delat beslutsfattande- hur funkar det? Det här är en workshop för dig som vill lära dig mer om hur du kan bli mer delaktig i beslut som rör din eller din närståendes vård och omsorg. Enligt lagstiftning och riktlinjer ska vård och omsorg genomsyras av brukardelaktighet. Delat Beslutsfat ...
Läs mer

Seminarium om samarbete mellan anhöriga, patienter och psykiatrin

07 mars, 2019
-Anhöriga måste ses som en viktig resurs i vården. De har viktig kunskap om personen som är sjuk, säger Malin Emanuelsdotter, NSPHiG som igår deltog på seminariet Trialog- att rusta för ett gott samarbete inom psykiatrin, tillsammans med Lennart Lundin, psykolog och Lena Hultén från Anh ...
Läs mer