Stolthet och Fördom

27 januari, 2015

Under 2014 har NSPHiG tillsammans med Psykiatri psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset initierat ett långsiktigt arbete med ett eget årligt event i slutet av maj. I ett tidigt skede söktes tillstånd hos polisen för att arrangera eventet på Bältesspännarplatsen. Ansökan är beviljad.

Ett förslag om en bredare samverkan för en folkhälsomånad eller folkhälsostafett (15 maj-15 juni ca) tillsammans med bland annat Göteborgsvarvet, Food Lab West och West-Pride har vuxit fram i förarbetet. Därför har arbetsgruppen landat i att göra ett mindre event 2015 och ett fullskaligt event 2016. Detta beror på att finansiering ännu inte är på plats.

Arbetsgruppen Stolthet och Fördom består av fyra verksamma personer inom psykiatri psykos, en person som arbetar med brukarinflytande inom psykiatrin, en representant från NSPHiG:s nätverk och en anställd på NSPHiG:s kansli. Önskvärt är att utöka representationen från nätverket och att tillföra personer från Göteborgs stad och alla delar inom psykiatrin.

Gruppen har haft ca 5 träffar under året, de flesta under hösten då arbetet kom igång på riktigt. Den 12 november arrangerades en Kreativitetsdag med syfte att intressera, entusiasmera och ta reda på om konceptet hade en relevans för övriga medlemsföreningar inom NSPHiG, personligt ombud, psykiatrin och Göteborgs stad. Dagen föll väl ut och arbetet fortskred med konkretiserande av eventet, budgetkalkyl och ansökningsarbete till Göteborgs stad resursförvaltning.

Två av gruppens medlemmar har lagt extra tid på planeringsmöten och externa kontakter med möjliga samarbetspartners. Nästa steg är att sälja in konceptet och att konkret planera för eventet 2015. Detta möjliggörs först av att projektet får en basfinansiering för första halvåret 2015.
En journalist har kontaktat arbetsgruppen och vill vara med och dokumentera processen. Beslut om detta tas under första månaderna 2015.

Kategorier Aktuellt

Internetbaserad KBT med Peer Supportrar

22 mars, 2019
Vilken effekt har kamratstödd, internetbaserad KBT för patienter med ångestdiagnoser? Det ska nu undersökas i ett projekt där två av NSPHiG:s Peer Supportrar arbetar för Ebba-enheten, en central enhet för internetbaserad KBT i Södra Älvsborg. Peer Supportrar är certifierade stödpersoner ...
Läs mer

Workshop om delat beslutsfattande

08 mars, 2019
Delat beslutsfattande- hur funkar det? Det här är en workshop för dig som vill lära dig mer om hur du kan bli mer delaktig i beslut som rör din eller din närståendes vård och omsorg. Enligt lagstiftning och riktlinjer ska vård och omsorg genomsyras av brukardelaktighet. Delat Beslutsfat ...
Läs mer

Seminarium om samarbete mellan anhöriga, patienter och psykiatrin

07 mars, 2019
-Anhöriga måste ses som en viktig resurs i vården. De har viktig kunskap om personen som är sjuk, säger Malin Emanuelsdotter, NSPHiG som igår deltog på seminariet Trialog- att rusta för ett gott samarbete inom psykiatrin, tillsammans med Lennart Lundin, psykolog och Lena Hultén från Anh ...
Läs mer