#peersupport

Resursgruppsarbete RACT i Karlstad.

13 mars, 2018
Flera perspektiv på Peer Support!I Karlstad anordnas 12-13 mars en tvådagars-konferens om resursgruppsarbete för personer med psykisk ohälsa. Fokus är en modell för samordnade insatser som kallas RACT. Enligt den SKA man ha med en peer supporter i patientens resursgrupps-team!Under en eftermid ...
Läs mer

PEER Support i Almedalen 2017

07 juli, 2017
Kan peer support inge nytt hopp och bidra till återhämtning från psykisk ohälsa? NSPH deltog under Almedalsveckan på Gotland i ett seminarium och pratar om möjligheterna och fördelar med peer supportrar. egenerfarna professionella kamratstödjare, som är en ny yrkesroll som etableras inom ...
Läs mer

NSPHiG närvarande på NSPH 10 år & Visa Vägar-konferensen

12 maj, 2017
Den här veckan har fem av NSPHiG:s medarbetare varit på besök i Stockholm för att närvara på två event i vår huvudstad. Det första eventet de besökte var riksorganisationen NSPH:s event för att fira att de funnits i 10 år. Några av talarna var Anders Milton – tidigare psykiatrisamo ...
Läs mer

Handledning i Uddevalla för Peer Support

09 februari, 2017
Från vänster på bilden syns Lars som arbetar som peer support, Jakob och Katarina. Bakom kameran är Mary-Anne. Ett av projekten som NSPHiG arbetar med är satsningen på Peer Support. Yrkesrollen Peer Support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa får ...
Läs mer

Peer support i Nya Zeeland

08 september, 2016
Hälso och sjukvården i Nya ZeelandPsykiatrin i Nya Zeeland fungerar ungefär på samma sätt som i Sverige, med en stor offentlig sektor som finansierar vården för medborgarna. Det finns även privata utförare av psykiatri, cirka 30 % av all vård sker i privat regim. Nya Zeeland är indelat i ...
Läs mer

Besök från Nottingham

30 maj, 2016
Under hela vecka 21 fick vi besök från Nottingham. Under måndagseftermiddagen fick våra Peer Supporters lyssna till Carlina och Liz, som berättade hur dom arbetar i England. Carlina arbetar idag som Peer Support. Hon beskrev när hon själv kom i kontakt med PS när hon var sjuk, om hur ho ...
Läs mer

Föreningarna besöker PS-utbildningen

28 maj, 2016
Under förmiddagen, sista dagen på utbildningen fick vi besök av NSPH:s medlemsföreningar.Vi fick lyssna till vad de olika föreningarna har att erbjuda, och vilka aktiviteter som finns att tillgå. Värdefull information till våra Peer Supporters, som dom kan dela med sig utav till personer dom ...
Läs mer

Examination Peer Support

27 maj, 2016
De första peer supportrarna är nu examinerade!Den 26 maj examinerades den första gruppen kursdeltagare i NSPH:s och NSPHiG:s utbildning i PEER Support! Efter 12 fantastiska utbildningsdagar i Göteborg fick kursdeltagarna motta sina efterlängtade certifikat.Utbildningen har omfattat flera o ...
Läs mer