test

NSPHiG erbjuder en mängd utbildningar, föreläsningar och studiecirklar som riktar sig till verksamheter, personal, föreningar, brukare och patienter.

NSPHiG erbjuder en mängd utbildningar, föreläsningar och studiecirklar som riktar sig till verksamheter, personal, föreningar, brukare och patienter.

Det här är en ny rad i första kolumnen, för att vi ska kunna se vart det hamnar

testing testing

Nu testar jag att skriva lite text här och ser var den hamnar

Nu har jag lagt till ytterligare en kolumn och så ser jag var denna texten hamnar

Här ligger en fjärde kolumn. i den tredje kolumnen till vänster testar jag lämna tom för att se hur texten anpassar sig då

Peer support har under de senaste tio åren utvecklats och implementerats i stor skala runtom i världen. I USA har närmare 30 delstater ett omfattande program för peer support och i länder som England och Nya Zeeland är modellen väl etablerad. Sverige har inte utvecklingen att använda själverfarnas kompetens inom vård och omsorg fått samma genomslag än.

 

Peer support har under de senaste tio åren utvecklats och implementerats i stor skala runtom i världen. I USA har närmare 30 delstater ett omfattande program för peer support och i länder som England och Nya Zeeland är modellen väl etablerad. Sverige har inte utvecklingen att använda själverfarnas kompetens inom vård och omsorg fått samma genomslag än.

UTBILDNING PERSONAL/VERKSAMHET

Som en del i utvecklingen av brukarinflytandet och arbetet med att stärka brukarens röst, har NSPHiG utvecklat ett antal olika personal- och verksamhetsutbildningar. Vi erbjuder en rad fasta utbildningar med anpassningsmöjligheter, men även skräddarsydda föreläsning om så önskas. Nedan ser ni ett urval av de utbildningar vi erbjuder.

UTBILDNING – FÖRENING/BRUKARE/PATIENT

För att man som brukare/patient ska kunna vara delaktig i olika inflytandeformer och kunna påverka, är det viktigt att man får tillgång till den kunskap och de förutsättningar som behövs. NSPHiG har olika utbildningar att erbjuda, och det har varit en stor efterfrågan på dessa från ett flertal kommuner. Vi har även möjlighet att skräddarsy föreläsningar, halvdagar och heldagar efter önskemål.
Inom ramen för våra utbildningar riktade till Förening/Brukare/Patient så ingår även våra studiecirklar.

UTBILDNING – FÖRENING/BRUKARE/PATIENT

För att man som brukare/patient ska kunna vara delaktig i olika inflytandeformer och kunna påverka, är det viktigt att man får tillgång till den kunskap och de förutsättningar som behövs. NSPHiG har olika utbildningar att erbjuda, och det har varit en stor efterfrågan på dessa från ett flertal kommuner. Vi har även möjlighet att skräddarsy föreläsningar, halvdagar och heldagar efter önskemål.
Inom ramen för våra utbildningar riktade till Förening/Brukare/Patient så ingår även våra studiecirklar.

UTBILDNING PERSONAL/VERKSAMHET

Som en del i utvecklingen av brukarinflytandet och arbetet med att stärka brukarens röst, har NSPHiG utvecklat ett antal olika personal- och verksamhetsutbildningar. Vi erbjuder en rad fasta utbildningar med anpassningsmöjligheter, men även skräddarsydda föreläsning om så önskas. Nedan ser ni ett urval av de utbildningar vi erbjuder.

Bemötande och förhållningssätt

En utbildningsdag för personal och ledning som genom sitt arbete möter människor med psykisk ohälsa. Utbildningen går igenom olika funktionssätt, hur de yttrar sig och hur vi kan jobba med strategier och hjälpmedel. Den tar upp attityder och fördomar i samhället och dess inverkan.

 

Kursinnehåll:

  • Grundkurs i psykiatriska diagnoser
  • Strategier och hjälpmedel
  • Hur fördomar påverkar oss och hur vi kan arbeta med vårt förhållningssätt
  • Med rätt kunskap och verktyg kan vi bemöta människor med olika behov
  • Att våga prata om det som är svårt