Utbildningar

NSPHiG erbjuder en mängd utbildningar, föreläsningar och studiecirklar som riktar sig till verksamheter, personal, föreningar, brukare och patienter.

 

NSPHiGs huvuduppdrag är att stärka brukarinflytande på olika nivåer. En verksamhet eller personalgrupp kanske vill öka sin kunskap inom ett speciellt område, till exempel bemötande. Som brukare eller patient kan återhämtning och egenmakt vara viktiga frågor att lära sig mer om.

 

UTBILDNING PERSONAL/VERKSAMHET

Som en del i utvecklingen av brukarinflytandet och arbetet med att stärka brukarens röst, har NSPHiG utvecklat ett antal olika personal- och verksamhetsutbildningar. Vi erbjuder en rad fasta utbildningar med anpassningsmöjligheter. Nedan ser ni ett urval av de utbildningar vi erbjuder. Vi kan även skräddarsy utbildningar efter behov.

En utbildningsdag för personal och ledning som genom sitt arbete möter människor med psykisk ohälsa. Utbildningen går igenom olika funktionssätt, hur de yttrar sig och hur vi kan jobba med strategier och hjälpmedel. Den tar upp attityder och fördomar i samhället och dess inverkan.

 

Kursinnehåll:

 • Grundkurs i psykiatriska diagnoser
 • Strategier och hjälpmedel
 • Hur fördomar påverkar oss och hur vi kan arbeta med vårt förhållningssätt
 • Med rätt kunskap och verktyg kan vi bemöta människor med olika behov
 • Att våga prata om det som är svårt

En halvdagsutbildning för personal om hur man i sin verksamhet kan arbeta för en ökad brukarmedverkan och ett större brukarinflytande.

Kursinnehåll:

 • Brukaren och brukarrörelsens utveckling – från offer till aktör
 • Psykisk ohälsa har många ansikten
 • Fördomar, skam, stigma och skuld
 • Vad är brukarmedverkan/brukarinflytande?

En föreläsning/workshop om nyttan med SIP utifrån brukarperspektivet. Hur vi kan motivera personal och brukare att hitta vägar att arbeta tillsammans?
SIP står för ”Samordnad individuell plan” och är en plan som ska upprättas tillsammans med brukare om det finns behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när samordning bör genomföras.

Den här dagen handlar om hur man stödja individen i hens återhämtning.

Kursinnehåll:

 • Vad innebär begreppet återhämtning?
 • Vad kan man återhämta sig ifrån?
 • Återhämtningsproccesser- tre olika perspektiv
 • Individens roll i återhämtning
 • Kasam- en känsla av sammanhang
 • Verktyg för återhämtning.
 • Saker som kan stödja återhämtning
 • Praktisk övning-vad hjälpte dig i din återhämtning?

UTBILDNING – FÖRENING/BRUKARE/PATIENT

För att man som brukare/patient ska kunna vara delaktig i olika inflytandeformer och kunna påverka, är det viktigt att man får tillgång till den kunskap och de förutsättningar som behövs. NSPHiG har olika utbildningar, föreläsningar och workshops att erbjuda. Vi har även möjlighet att skräddarsy föreläsningar, halvdagar och heldagar efter önskemål.
Inom ramen för våra utbildningar riktade till Förening/Brukare/Patient så ingår även våra studiecirklar.

Ett urval av utbildningar och kortare föreläsningar/workshops vi erbjuder:

En tvådagarsutbildning för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som vill arbeta som intervjuare/brukarrevisorer. En brukarrevision är en granskning av en enhet eller verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Revisionen baseras på intervjuer med brukare/patienter och utförs av personer med erfarenhet av psykisk ohälsa – antingen egen eller som närstående. Utbildningen hålls vid behov. Vi går ut med information när vi söker nya brukarrevisorer.

Läs mer om brukarrevisioner här.

En heldagsutbildning för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som vill lära sig att själva hålla i våra studiecirklar Din egen berättelse, Din rätt, Din egen makt och Med starkare röst.  Utbildningar arrangeras vid efterfrågan, några cirklar per år arrangeras  vid behov i regionen.

En föreläsning/workshop på temat återhämtning där vi går igenom vad återhämtning kan betyda och olika vägar och verktyg för att stärka personen i sitt arbete med att få en hållbar och meningsfull vardag.

Innehåll:

 • Vad innebär begreppet återhämtning?
 • Vad kan man åerhämta sig ifrån?
 • Återhämtningsproccesser- tre olika perspektiv
 • Individens roll i återhämtning
 • Kasam- en känsla av sammanhang
 • Verktyg för återhämtning.
 • Saker som kan stödja återhämtning.
 • Praktisk övning-vad hjälpte dig i din återhämtning?

En föreläsning/workshop som belyser olika funktionssätt, vad det finns för stöd i samhället samt hur man kan jobba med olika strategier och hjälpmedel. Den tar även upp stigma och attityder i samhället och dess inverkan.

 

Vi erbjuder också föreläsningar och workshops på olika teman. Några exempel:

 • Konsten att leva med kognitiva svårigheter.
  Vad innebär kognitiva svårigheter och vad kan man göra? Strategier, motivation och hjälpmedel.
 • Från arbetsmarknadsåtgärder till ett lönearbete.
  En Hjärnkollsambassadör berättar om sin erfarenhet av  psykiska funktionsnedsättningar.
 • Vad vill jag? Mina styrkor och färdigheter.
  Workshop med gruppövningar om möjligheter och drömmar.

 

STUDIECIRKLAR

NSPHiG erbjuder studiecirklar för brukare om rättigheter inom vården och i samhället. Lär mer om de olika studiecirklarna genom att klicka dig vidare nedan.

Kursen vänder sig till dig som lever med psykisk ohälsa, antingen för egen del eller som anhörig eller närstående och som är nyfiken på samhället, på dig själv och på andra som upplevt psykisk ohälsa. Under studiecirkeln använder du din egen unika historia som främsta verktyg.

Kursinnehåll: 

 •  Inledning, presentation och kursupplägg
 • Varför ska jag skriva min berättelse? Hur kommer jag igång med min berättelse?
 • Psykisk ohälsa i samhället. Diagnos- en befrielse eller en negativ stämpel?
 • Fördomar kring psykisk ohälsa
 • Bemötande
 • Stigmatisering vad innebär det?
 • Diskriminering
 • Återhämtning
 • Förlåtelse
 • Hur går vi vidare?
 • Avslutning

Detta är ett studiematerial framtaget för dig som vill kunna vara med att påverka ditt och andras liv. Kursen vänder sig till dig som är brukare och vill stärka din egen makt över ditt liv och hjälpa andra att få makt över sina liv genom att hålla i studiecirklar.

Kursinnehåll:

 • Grundutrustning för din egen makt
 • Drömma vilja, planera och testa
 • Nyttiga saker från a till ö
 • Hur går det sen?
 • Att gå vidare
 • Studiehandledning

 

 

 

 

Detta är ett studiematerial som vänder sig till dig som vill lära dig mer om mänskliga rättigheter, diskriminering och normer, särskilt i relation till psykisk hälsa. Det är ett material där samtal, övningar och diskussioner är i fokus. I studiematerialet får du en introduktion till diskrimineringslagstiftningen. Här finns tips om hur du kan gå till väga för att hävda din rätt om du upplever att du blivit orättvist behandlad. Materialet berör också vad vi tillsammans kan göra för att åstadkomma en positiv förändring.

Kursinnehåll:

 • Alla har vi rättigheter
 • Normer och makt
 •  Mänskliga rättigheter och konventioner
 •  Våra rättigheter – diskrimineringslagen
 •  Olika typer av diskriminering
 •  Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?
 •  Mobilisera och agera

 

 

 

Studiecirkel om hur du, genom att företräda andra, kan vara med och påverka vård och omsorg inom psykiatriområdet. Utbildningen är en förberedelse för en aktiv roll som medlem i en förening eller som representant i olika sammanhang. Vad innebär det att representera en organisation eller nätverk? Hur ska vi på bästa sätt samverka med andra?

Kursinnehåll:

 • Inflytande
 • Att representera
 •  Möta, lyssna och tala
 •  Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Diskussioner utifrån frågor i textboken
 •  Metoder för inflytande
 •  Driva egen verksamhet
 •  Samarbete för förändring
 •  Att arbeta med handlingsplaner