Västra Götaland blir kampanjlän

07 december, 2009

Tillsammans med Uppsala och Västerbotten har Västra Götaland utsetts till att bli kampanjlän inom Attityduppdraget, vilket innebär att NSPHiG kommer att få extra stöd i form av medel för samordning av olika aktiviteter i kampanjarbetet.

Sedan information om att bli kampanjlän gick ut i oktober till NSPH:s medlemsorganisationer anmälde sex län sitt intresse om att bli kampanjlän. De intresserade länen valdes sedan ut utifrån geografisk spridning i landet och intresse från ledningsnivå inom kommun och landsting/region. Ett kriterie var att det skulle finnas ett nätverk eller organisation för berörda patient, brukar och anhörigorganisationer.

I sitt beslut skriver Handisam att NSPHiG på kort tid har lyckats mobilisera ledningar inom landsting och kommuner. Man har fått tydliga politiska signaler att man vill arbeta med frågan. Genom tidigare arvsfondsprojekt finns kunskap och erfarenhet att arbeta med attitydförändring.

Vid opinionsmätningar i hela landet som ska äga rum under 2009, 2010 och 2011 kommer Västra Götaland tillsammans med Uppsala och Västerbotten att utgöra jämförelsematerial mot övriga landet.

Valet av kampanjlän innebär inte på något sätt att det utesluter andra länen från att fortsätta sitt engagemang i attityduppdraget och stöd i form av kampanjmaterial, tillgång till attitydambassadörer med mera kommer alla län och regioner i landet att få.

Kategorier Hjärnkoll Media

Internetbaserad KBT med Peer Supportrar

22 mars, 2019
Vilken effekt har kamratstödd, internetbaserad KBT för patienter med ångestdiagnoser? Det ska nu undersökas i ett projekt där två av NSPHiG:s Peer Supportrar arbetar för Ebba-enheten, en central enhet för internetbaserad KBT i Södra Älvsborg. Peer Supportrar är certifierade stödpersoner ...
Läs mer

Workshop om delat beslutsfattande

08 mars, 2019
Delat beslutsfattande- hur funkar det? Det här är en workshop för dig som vill lära dig mer om hur du kan bli mer delaktig i beslut som rör din eller din närståendes vård och omsorg. Enligt lagstiftning och riktlinjer ska vård och omsorg genomsyras av brukardelaktighet. Delat Beslutsfat ...
Läs mer

Seminarium om samarbete mellan anhöriga, patienter och psykiatrin

07 mars, 2019
-Anhöriga måste ses som en viktig resurs i vården. De har viktig kunskap om personen som är sjuk, säger Malin Emanuelsdotter, NSPHiG som igår deltog på seminariet Trialog- att rusta för ett gott samarbete inom psykiatrin, tillsammans med Lennart Lundin, psykolog och Lena Hultén från Anh ...
Läs mer