Fem frågor till vår nya medarbetare Helen Johansson

23 augusti, 2021

Intresset för brukarstyrda brukarrevisioner växer! Det gläder oss givetvis och för att kunna tillgodose intresset har NSPHiG anställt två nya medarbetare. Nu är det dags att välkomna och presentera Helen Johansson.

Hej Helen!

Vill du börja med att berätta lite om dig själv?

– Jag är en ganska lugn och filosofiskt lagd person som gillar att lära mig saker, ju nördigare desto bättre. En hel bok om till exempel antika grekiska krukor är inte så torrt som det låter. Människors unika erfarenheter och sätt att förhålla sig till omvärlden och till sig själva är saker som intresserar mig mycket. Kanske är det mina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och sjukdom som format det intresset och gör att jag gärna lyssnar om folk vill dela med sig av sina tankar. Jag har bott i Göteborg sedan 2005, men kommer ursprungligen från Smålands skogar. Kaffe, självdistans och galghumor i balanserad blandning är viktiga inslag i vardagen.

Vad ska du arbeta med på NSPHiG? 

– Jag kommer att arbeta halvtid med samordning av brukarstyrda brukarrevisioner som utförs i regionen, till exempel på öppenvårdsmottagningar och slutenvårdsavdelningar.

Vad gjorde du innan du började arbeta på NSPHiG?

– Jag har haft kontakt med NSPHiG en längre tid, bland annat har jag jobbat som Peer Support i slutenvården och i ett kortare projekt om kognitiv beteendeterapi online inom primärvården. Jag har även jobbat inom kommunalt funktionsstöd, lokalvård, lager och lite med projektverksamhet på Stiftelsen Gyllenkroken. Jag har en bakgrund med studier inom humaniora inriktat på antika kulturer.

Vad tycket du är viktigt med brukarrevisioner och på vilket sätt tror du att de kan göra nytta?

– Brukarrevisioner är ett bra verktyg på flera sätt. Det är givetvis viktigt att de som får stöd eller vård även får ha synpunkter på hur det fungerar för att säkerställa kvalitén på insatser och för att fånga upp önskemål. Det ger tydliga signaler om att brukare och anhörigas erfarenheter är en viktig grund för verksamhetens utformning och utveckling samt att man ska utveckla verksamheten tillsammans.

Att bli tillfrågad stärker självbilden och känslan av sammanhang i det att man kan påverka inte bara sin egen situation, utan kanske även bidra till förändringsarbete för flera. Att revisionerna utförs av personer med egen erfarenhet ökar trovärdigheten för både processen och intentionen. Det kan också inspirera brukare och personal samt stärka revisorerna.

För att brukarinflytande ska få det utrymme och den effekt som borde vara självklar, måste det till samarbeten mellan brukare och verksamhet. Brukarrevision är ett sätt att utveckla och inspirera till samarbete, samtidigt som det ger konkreta svar.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

– Jag läser mycket; poesi, skönlitteratur och facklitteratur med inriktning historia, religion och psykologi. Jag går gärna på utställningar och museum, tar hand om mina växter, skriver och lyssnar på musik.

Fem frågor till vår nya medarbetare Lilli Sanderholt

17 augusti, 2021
Intresset för brukarstyrda brukarrevisioner växer! Det gläder oss givetvis och för att kunna tillgodose intresset har NSPHiG anställt två nya medarbetare. Vi börjar med att välkomna och presentera Lilli Sanderholt. Hej Lilli! Vill du börja med att berätta lite om dig själv? ...
Läs mer

Konferens om återhämtning 8/10

12 augusti, 2021
Den 8 oktober arrangerar NSPH riksorganisation tillsammans med Hjärnkolls riksförbund en halvdagskonferens med tema återhämtning. Konferensen vänder sig i första hand till personal, brukare, föreningsaktiva, beslutsfattare, utbildare och utvecklare inom psykisk hälsa-området, men alla är v ...
Läs mer

Ha en fin sommar!

02 juli, 2021
Under juli månad håller NSPHiG:s kansli stängt och vi ska njuta av ledighet. De flesta av oss är tillbaka igen någon vecka in i augusti. Då tar vi nya tag inför höstens projekt! Vi vill tacka er som följer oss i vårt arbete och som, precis som vi, engagerar er i arbetet för ökat brukari ...
Läs mer